Желаете да научите по-добре за работещ метод за удължаване на живота и как да станете по-умни, без да се налага да полагате много усилия? Предлагаме ви научни варианти да отгледате по-умно дете и да живеете по-дълго, без да полагате особено големи усилия.

Изненадващо е, но това не са вълшебни приказки, а резултати от сериозни изследвания. Оказва се, че всички трябва да имаме книги у дома и да ги четем. Така че четете и си правете изводи как ви се отразява на здравето.

Четенето на книги може да е извор на дълголетие

Домашната библиотека помага за овладяване на важни умения

Учените организират мащабно изследване, в което участват 160 000 души от 31 държави. На участниците пресмятат броя книги у дома и оценявали техните знания, и то без значение от това колко време са отделяли за четене.

Оказва се, че наличието на книги у дома дава на подрастващите навици, които са равни на тези, притежавани от абсолвентите, тоест завършили университет.

За да има ефект, у дома трябва да има не по-малко от 80 книги. В програмата по международна оценка на компетентността на възрастните в периода 2011-15 г. всички били питани колко книги имат у дома, когато са били на 16 години.

Имало е тестове за грамотност и владеене на информационно-комуникационни технологии. Средното количество книги в домашната библиотека варирало в различните държави от 27 в Турция до 143 във Великобритания и 218 в Естония.

Как работи това? Взаимодействието на подрастващите с книгите е неизменна част от социалните практики, които способстват за развитие на когнитивна компетентност, обхващащи грамотност, умение да се смята и владеене на новите информационни технологии. Домашната библиотека помага много в тези области.

В миналото се е смятало, че на тези навици влияе предимно нивото на образование на родителите, собственото и професионалното обучение. Наличието на книги не се отчитало.

Тийнейджърите, в чиито дом не е имало много книги, са с ниво на грамотност и умения за пресмятане под средните.

Наличието на около 80 книги в домашната библиотека повишавало тези нива до средните, без значение от съдържанието на текстовете.

Колкото повече книги, толкова по-добре, но ако размерът на библиотеката достигал до 350 книги, преставал да влияе на нивото на грамотност и ИТ навиците.

Според изследванията, подрастващите, които не завършват средно, но са израснали сред книги, стават също толкова грамотни, математически и технологично способни в зряла възраст, както и абсолвентите, които са пораснали само с няколко книги у дома.

Абсолвентите, израснали на практика без книги, били с приблизително средно ниво на грамотност, отбелязват изследователи.

Същото се отнася и с владеенето на математика – умението да се смята, да се решават уравнения.

Предполага се, че учените не отчитат всички варианти. Очевидно е, че книгите в един дом се появяват и се използват по инициатива на възрастните. След това интерес възниква и при децата.

Четенето може да увеличи продължителността на живота

Четенето на книги – това не е просто начин да прекараме свободното си време. Многобройни изследвания вече превъзнасят ползите от него за здравето. Например, в скорошна публикация в медицинско издание се посочва, че четенето на измислени истории ни помага да развием емпатия.

Мнението, че четенето на книги разваля очите днес се отнася към заблудите за зрението.

Сега е установена нова полза от четене на книги, с негова помощ можем да се превърнем в дълголетници. Колкото повече четем, толкова по-добре.

Затова попълването на домашната библиотека няма да ни направи само по-умни, но и можем да станем дълголетници благодарение на литературата.

Възрастните, които четат книги по 30 минути дневно, живеят средно с 2 години повече. Жените са по-склонни да прекарват свободното си време с книга в ръце, а също и хората с по-високи доходи и с висше образование.

Четенето на вестници и списания имало по-малък ефект, отколкото четенето на книги, без значение от съдържанието на текстовете.

Резултатите от изследванията са съобразени с пола, възрастта, финансовото положение, образование, здраве, съпътстващи заболявания и семейно положение. Тоест при равни други условия четенето спомага за удължаване на живота.