В продължение на няколко години жените с плътна тъкан на гърдата получават все повече съвети за допълнителни прегледи, които включват повече от веднъж годишно тест с мамография.

Тези изследвания показват, че плътна тъкан на гърдата може да прикрие потенциални, малки на размер тумори при изображението на мамографията. Това е причината плътната тъкан на гърдата да бъде рисков фактор за развитие на болестта.

Според последното проучване по темата, не всички жени с плътна тъкан на гърдите са изложени на повишен риск от ракови заболявания. В доклад, публикуван в аналите на „Internal Medicine“, професорът по медицина, епидемиология и биостатистика д-р Карла Керликовски и колегите й от университета на Калифорния в Сан Франциско съобщават дългоочакваните данни за рисковете от рак при тези жени.

Учените са изследвали 365 426 жени между 40-74 години, които са имали направени повече от 831 000 мамографии. Към статистиката включват и броя на случаите на жени с рак на гърдата в рамките на 12 месеца след теста с мамограф.

Екипът прилага различни модели за предсказване на развитие на рак, включително само плътността на тъканта на гърдите или комбинацията с фактори като възраст, раса, фамилна анамнеза на болести и неотдавнашна биопсия на гърдата. Учените установяват, че самостоятелно плътността на гърдата не е ясен показател за риска от рак.

Плътната тъкан на гърдата се определя от рентгенолозите чрез мамография и е относително субективно. При половината от жените в проучването с плътна тъкан на гърдите рискът от развитие на рак е значително нисък. По-висок риск има при 24%, които биха се възползвали от допълнителен скрининг с MRI или ултразвук. Тези проучвания показват, че само 12% от женското население се нуждае от мамографии, включително и тези с плътна тъкан на гърдите, които трябва да си направят допълнителни тестове.

Това е драматична разлика в сравнение с досегашната практика да се препоръчва допълнителна мамография на всички жени с плътна тъкан на гърдите. В действителност, в 22 щата лекарите, които получават резултати от изследване на пациентки, чиито гърди са с плътна тъкан, обсъждат допълнителни скрининг тестове.

Последните резултати подсказват, че около 42% до 45% от жените, не се подлагат на допълнителни тестове, въпреки че имат плътна тъкан на гърдата. „Не можеш да направиш допълнителен скрининг за 45% от населението“, казва д-р Керликовски. „Това просто не е реалистично, нито като време, нито като разход“.

Проучването показва, че е възможно да се разбере кои жени с уплътнения в гърдите са по-склонни да развият рак, чрез разглеждане не само тяхната плътност, но и на други рискови фактори.

Според нея хората разчитат изцяло на резултатите от направената веднъж годишно мамография, без да вземат предвид допълнителните фактори възраст, например.

Ако всяка жена с уплътнена тъкан на гърдата се подложи на допълнителен тест, 1124 дами ще трябва да бъдат скринирани за улов на един потенциален случай на рак. Ако се добавят останалите рискови фактори, този брой спада до 694.

В момента целта на д-р Керликовски и екип и е да открие начин да идентифицира жените с плътна тъкан на гърдите, които са изложени на най-висок риск от развитие на рак. Учените изследват дали MRI и ултразвуковите изследвания могат да помогнат на тези жени да избегнат агресивното заболяване и да живеят по-дълго.