На 11 декември на интернет страницата на Българския лекарски съюз е публекуван текста на проекта за Национален рамков договор за периода 2020-2022 г.

Новият рамков договор със спорни текстове

Съобщение за стартирането на преговорите за сключването му излезе още в края на октомври на уеб страницата на Здравната каса.

Текстът предстои да се уточнява, в самия качен проект има различни корекции, които по всяка вероятност тепърва ще бъдат разисквани.

Една от спорните редакции, на която медиите обърнаха внимание, това е на чл. 49 от проекторамковия договор.

В него се предвижда да не се отпускат от един специалист повече от две лекарства за едно и също заболяване, които да се заплащат от касата. 

Ако възникне такава необходимост, то трябва да съответния медикамент да е с отделна рецепта и да се заплаща в пълен размер от пациента, макар и да е здравноосигурен.

Текстът на чл. 49 е отбелязан в жълто в публикувания проект на страницата на БЛС, което означава, че може би ще има спорове и предстоят нови обсъждания по него.

Все пак и медиите обърнаха внимание и има голяма вероятност това „нововъведение”, което ограничава финансовия ангажимент на касата спрямо здравноосигурените лица, да отпадне.

Не повече от 2 медикамента при хронични заболявания плаща НЗОК

Ново изискване в проекта е частично или напълно заплащани от бюджета на НЗОК лекарства да се изписват на отделни рецептурни бланки, което създава впечатление, че с новия рамков договор ще се увеличи административната работа, с която ще трябва да се справят лекарите.

Предвижда се едно разкарване на пациентите между специалист и общопрактуващия лекар, когато лекарствата се заплащат от касата, при евентуална допусната неточност в рецептурната бланка.

Това изискване е предвидено в чл.48 от проекта за национален рамков договор за периода 2020-2022 г.

Личните лекари критикуват проекта, тъй като в чл.182 ал.3 е заложено профилактичният преглед да не се заплаща, когато пациент потърси медицинска помощ заради общо заболяваване.

Има само изключение, при което се заплаща, когато здравноосигуреното лице е включено в програма „Майчино здравеопазване”. Тази новост е в раздела за методиките за закупуване на дейностите в извънболничната помощ.