В областта на пъпа анатомично е разположено тънкото черво и напречната част на дебелото черво. Но в тази област могат да се наместят и други органи – черен дроб, далак, стомах, матка, пикочен мехур, панкреас.

Най-често в тази област може да се установят тумори на напречната част на дебелото черво, особено в случаите на свличане на червото.

Обикновено туморът е подвижен във всички посоки. Само с помощта на иригоскопия може да постави правилна диагноза за туморно заболяване.

При слабите, най-често хора в напреднала възраст, страдащи от спастичен запек, дебелото черво е спастично и се палпира под формата на турникет, напречно разположено в коремната кухина, особено ако съдържа относително плътни маси. Но тази находка сама по себе си не говори за наличие на тумори.

Туморите на дебелото черво често предизвикват инвагинация. Инвагинираният участък на червото може да се палпира като огромно обемно образувание, притежаващо забележителна подвижност и разположено в областта на сигмовидното или сляпото черво или в областта около пъпа.

В един се наблюдавало огромно обемно образувание на корема, достигащо пъпа и добре подвижно във всички посоки. Предполагало се, че става дума за доброкачествен тумор, възможно за липом, но на операцията се оказало, че това е карцином.

Размерът на самия тумор не надвишавал този на слива, а размерите на огромното образувание били обусловени от инвагинация.

Туморите на панкреаса в късен стадий могат да се палпират като обемни образувания като турникет в областта на пъпа. В тази област също може да се установи киста на панкреаса, но по-често се наблюдава подвижна във всички посоки мезентериална киста, докато кистата на панкреаса е здраво фиксирана.

Туморите зад коремната кухина или на лимфните възли могат да бъдат разпознати въз основа на палпация и изключване на всички други възможни заболявания.

Това са фиброми, липоми, тератоми, но най-често злокачествени тумори – метастази на коремната кухина, първични карциноми, най-често саркоми.

Понякога тези образувания предизвикват хипогликемия. Обикновено мезентериалните лимфни жлези при тяхното увеличаване дават множествени обемни образувания, по-рядко единен когломерат.

В повечето случаи става дума за увреждане от туберкулоза на лимфните възли, но е възможно и лимфогрануломатоза, лимфоидна левкоза, по-рядко – мезентериален паникулит.

Злокачествените тумори зад коремната стена най-често предизвиква повишаване на температурата – слабост, понижаване на теглото, диагнозата остава дълго време неопределена, понякога до смъртта на самия болен.

Въз основа на пулсацията, установявана по средната линия на корема, се открива аневризма на коремната аорта, съпровождаща се с тъпи болки, пристъпи на болки след хранене, които в период на развитие на аневризмата често се приемат за пристъпи на коремна жаба.

Диагнозата се установява с точност на ангиография.

Карцинозата на коремната кухина се съпровожа с образуването на асцит, палпират се големи тумори. Асцитът е с възпалителна, ексудативна природа.

Сам по себе си натрупаният под формата на торбичка ексудат може да се палпира като тумор, най-често при туберкулозен перитонит.

Туморите на женските полови органи се развиват от маточните тъкани или от яйчниците, но могат да се разпространят при разрастването си до пъпа.

За съжаление, понякога за тумор в коремната кухина се приема и бременността. Но все пак у нас, макар и големите проблеми в здравеопазването, подобни грешни диагнози рядко се поставят.