Учени от Оксфорд смятат, че високите показатели на растежния хормон и на свободния тестостерон в кръвта са признак на повишен риск от простатата.

Доказано е, че вероятността от заболяването, което е 2-рият по честота рак при мъжете, нараства с възрастта, а също и зависи от семейната анамнеза и етническата принадлежност на мъжа.

Хормоните в кръвта – фактор, който може да се контролира

Сега, както става ясно, рисковете са свързани още и с концентрацията на някои хормони в кръвта – и това вече е фактор, който може да се контролира.

В изследването взели участие 22,4 хиляди мъже, в рамките на проекта Biobank. Никой от тях не страдал от рак, когато се присъединява към изследването.

В началния етап доброволците дават кръв за определяне на нивата на тестостерон и за инсулиноподобен растежен фактор 1.

След 6-7 години се оказва, че при 5400 души се е развил рак на простатата, а 296 мъже умират от тази болест.

Свободен тестостерон в кръвта – развитие на рак на простатата

Разчетите показват, че повишаването на концентрацията на свободния тестостерон в кръвта и на ИРФ-1 в кръвта увеличава вероятността от развитие на рак на простатата.

Всеки допълнителни 5 наномола на литър кръвта ИФР-1 повишават риска с 9%, а всеки 50 пикомола в литър кръв свободен тестостерон – с 10%.

Средно в групата с максимални показатели на ИРФ-1 рискът от рак се повишавал с 25% в сравнение с групата с минимални показатели.

За тестостерона при същите условия нарастването бил около 18%.

Учените отбелязват, че макар и точният механизъм на действие на хормоните да не е известен. Но тестостеронът играе роля при нормалния растеж и функционирането на простатата, а ИФР-1 стимулира растежа на клетки в тялото ни.

Разбирането на тези процеси ни доближава до разработването на нови методи за предотвратяване на това заболяване.

Може да се препоръча на мъжете да си следят нивата на тези 2 хормона, но съвсем друг е въпроса дали е възможно с промяна на начина на живота да се постигне нормализиране на техните нива.