С поредна отмяна на заповед, с която се очертава кръга на забраните и ограниченията по време на извънредната епидемична обстановка със срок до 14 юни, здравният министър разреши посещението на закритите площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения.

С нова точка 2 са описани всички забрани, които отпадат за търговските обекти на закрито от 1 юни,  понеделник.

Само нощни и пиано барове, дискотеки със забрана след 1 юни

Прави впечатление, че са записани и питейни заведения, а в т.1 е посочено, че не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове.

Ако се направи тълкуване на тези 2 точки от заповедта, се стига до известно припокриване на това за кои обекти ще остане в сила забраната за посещение и след 1 юни.

Баровете могат да бъдат категоризирани и като питейни заведения, включително и дискотеките.

От систематичното тълкуване на т.1 и т.2 от новата заповед на здравния министър може да се направи заключение, че след 1 юни само дискотеки, нощни и пиано барове няма да могат да работят, а увеселителните паркове и игрални зали са включени в т.2 и затова за тях забраната отпада.

Така единствените затворени след 1 юни с обещание и за тях да отпадне забраната след изтичане на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, остават нощните барове, пиано баровете и дискотеките и едва от 15 юни евентуално и те ще могат да отварят.

За дневните барове забраната не важи от 1 юни и съответно са в правото си да подновят дейност.

Ученици и студенти се завръщат, но само по изключение

Следващата промяна, която е предвидена с новата заповед, и представлява известно разхлабване на мерките по отношение на учебните занятия в училищата и университетите.

Допускат се и присъствени занятия, които са с свързани с приключването на учебната или академичната година, ако те не могат да се реализират чрез електронни канали.

Предвидено е и разрешаване на практическите занятия, които се изискват във връзка с приключването на учебната или на академичната година, и те не могат да бъдат проведени чрез електронните канали.

В такъв случай със заповедта се задължават директорите на съответните учебни заведения и ректорите на университетите да създадат организация със заповед, като не се допуска струпване на големи групи.

Министри издават указания за прилагане на по-леките ограничения

В точка 4 на новата заповед е предвидено отпадане на забраната за извънкласните занимания, като са изброени примерно – занимални, детски клубове, центрове, от понеделник 1 юни.

Продължава да важи общата забрана за масови спортни мероприятия както на закрито, така и на открито, но с изключения като новото е, че в самостоятелни плувни комплекси и аквапаркове могат да влизат и повече хора във водата, както и извън тях от 1 юни. Не трябва обаче да функционират прилежащите търговски обекти към плувните басейни и аквапарковете.

На децата също е разрешено да спортуват на открито и закрито както индивидуално, така и колективно, не от 1 юни, а още от 26 май.

От същата дата са разрешени и всички културни развлекателни мероприятия на закрито, като се спазва изискването за запълване на не повече от 30% от капацитета на местата на закрито.

За груповите занимания не се допускат повече от 20 души, но е необходимо да се спазва и изискване за най-малко 4 кв. м. площ на 1 човек.

Забраната за свиждания в болниците остава да действа

Продължава действието си забраната за свиждания в лечебни заведения, както и в институциите, в които се предоставят социални услуги.

Въведената още от началото на извънредното положение мярка да от 8:30 до 10:30 сутринта да пазаруват по магазините само лица над 60 години все още е в сила и е залегнала в новата заповед.

Здравният министър задължава своите колеги министри да приемат указания за прилагането на противоепидемичните мерки в съответните ресори – образование, младежта и спорта, както и културата.

Кметовете на общини също със заповеди следва да разпишат мерките, които ще се прилагат, считано от 26 май и от 1 юни съответно, съобразно заповедта на здравния министър.