От април 2016-та за година назад по целия свят са регистрирани едва 9 случая на полиомиелит. Но за следващата година експертите на Световната здравна организация предвиждат броят на новозаболелите най-накрая да достигне 0.

Директорът на подразделението на СЗО за ликвидиране на детския паралич съобщи пред британски медии, че организацията ще продължи с мерките за ограничаване разпространението на социално значимото заболяване, но се очаква към края на годината да дойде моментът, в който най-накрая предаването на вируса, който предизвиква полиомиолит да бъде окончателно спряно, или по-точно в края на сезона на заболеваемостта, тоест през зимните месеци.

Полиомиелитът ще бъде едва втората човешка болест, която напълно ще бъде изтрита от лицето на земята. И до тук се стигна благодарение на широкото сътрудничество между отделните държави членки на СЗО с цел ограничаване и профилактика на разпространението на вируса, предизвикващ заболяването.

Повече от 150 държави извършват наистина нещо немислимо, поне понастоящем с цел подобряване на глобалното здравеопазване.

Само в рамките на 2 седмици всички тези страни, като се започне от 17-ти април – ще започнат използването на нова ваксина срещу полиомиелит.

Понастоящем има само една напълно ликвидирана човешка болест и това е вариолата, тоест едрата шарка. Последният случай е регистриран през 1977 година, тоест преди почти 40 години.

Гвинейският червей или дракункулозата най-вероятно също скоро напълно ще бъде изтрита от лицето на земята, тъй като през 2015-та година има 22 случая на заболяването.

Прогресът, който е постигнат е наистина невероятен, тъй като през 1988-ма година 350 хиляди души са страдали от заболяването, като най-голяма част от тях са били деца.

Полиомиелитът е силно заразно заболяване, и се разпространява най-вече чрез инфектирани изпражнения – най-голям риск от разпространение има при децата, които все още не са научили да ходят на гърне, както и в регионите с влошени санитарни условия. Възможно е също инфектиране чрез замърсени с вируса храна или вода.

Афганистан и Пакистан са единствените държави, където полиомиелитът все още се разпространява чрез естествените си механизми и пътища за разпространение, като там са регистрирани 74 случая за изминалата година, и 9 през настоящата.
Останалите 26 случая през 2015 година се дължат на много рядка мутация на вируса, съдържащ се във ваксината срещу полиомиелит за орално приложение.

Когато някой бъде имунизиран, се сдобива с отслабен вирус в тялото си, и в районите с влошени санитарни условия, е възможно разпространението му чрез естествените му пътища за предаване, и така да се постигне т.нар. пасивна имунизация и на други хора – най-вече на деца.

Но ако сред съответното население процентът на имунизираните е сравнително нисък, отслабените вирусни частици могат да циркулират сред популацията без имунизации, като така вирусът получава възможност да мутира, предизвиквайки заболяване и впоследствие паралич.

Такива случаи са обаче изключително редки – милиарди дози от пероралната ваксина са поставени за периода от 2000 до 2015-та година, а случаите на разболяване и паралич в резултат на вирус мутирал от ваксина са по-малко от 760.

Рискът е незначителен в сравнение с огромните ползи за общественото здраве и профилактика на паралич на милиони деца по света.

До този момент се разчиташе единствено на оралната ваксина, защото е по-ефективна за предотвратяване разпространението на вируса, предизвикващ полиомиелит, по-евтина от тази за инжектиране – 15 цента доза, докато за инжектиране е около 1 долар.