Със Закона за личната помощ над 12 000 болни с увреждания, които се нуждаят от помощ в ежедневието, тоест от личен асистент, остават без тази услуга. Това бе съобщено от Министерството на труда и социалната политика.

Как Законът за личната помощ лиши болните от лични асистенти

Липсата на финансиране на заплащането на личните асистенти се дължи на разпоредбите на Закона за личната помощ, съгласно които право на лична помощ имат само болните, които са с 90% инвалидност. Останалите губят право на такава и съответно остават без лични асистенти.

Министърът на труда и социалната политика обяви, че с оглед преодоляването на създалия се вакуум, заради който хиляди тежко болни остават без лични асистенти, ще бъдат разработени социални програми, които ще се финансират от бюджета на социалното министерство.

Обикновено лични асистенти са най-близките на болните и хората с увреждания, които поради необходимостта от постоянни грижи, нямат възможност да работят.

Със средствата, които се заплащаха на тези хора, до известна степен се компенсираше правото им на труд, което те могат да упражняват, поради обективни причини.

Макар и да се финансира от държавния бюджет, от данъците на всички нас, грижата за възрастен, болен и за лице с увреждане е работа по-тежка от всяка друга.

И което е не по-малко важно е без работно време, по продължителност за най-тежките случаи ангажиментът може да достигне до 168 часа седмично.

Пълна ангажираност – 24 часа/7 дни в седмицата са необходими за болните и лицата с увреждания, които са изцяло на легло.

Работата на личните асистенти – по-тежка от всяка друга

Личните асистенти, които се грижат за хора с тежка степен на увреждане, над 90% инвалидност, не са в групата на изключените от финансирането на предоставянето на лична помощ.

Този толкова ангажиращ труд следва да бъде компенсиран. Досега се ползваха различни европейски програми, в рамките на които се предявяваха най-различни изисквания за селекция към личните асистенти.

С приемането на Закона за личната помощ всеки болен, който не може да се грижи сам за себе си, трябваше да получи правото на личен асистент.

Факт е обаче, че след Нова година се създаде този вакуум, вследствие на който трудът на над 12 000 лични асистенти няма да бъде заплатен.