Италиански учени от Института по хранителни технологии на Апенините установяват, че в кръвта на децата има маркер, по който може да се установи дали деца и тийнейджъри са спали достатъчно през нощта.

Изследователите анализирали състава на циркулиращите микроРНК в кръвта на хората, чиито сън е с различна продължителност.

МикроРНК издава дали сме наспали добре миналата нощ

Тези малки молекули влияят на това какви гени на нашето ДНК ще бъдат активни. В изследването участвали 111 деца и тийнейджъри с нормален индекс на телесната маса от 8 европейски държави.

Част от участниците попадат в групата на нормално спящите – това са деца, чиято продължителност на съня е не по-малко от 9 часа, и тийнейджъри, които спят около и над 8 часа.

Част от доброволците влизат в групата на тези, които не спят достатъчно – там влизат деца и тийнейджъри, които спят по-малко от 9 и 8 часа в денонощието съответно.

Оказва се, че концентрацията на някои циркулиращи микроРНК в кръвта на участниците в проекта се различавала в зависимост от това дали детето влиза в групата на „нормално” или на „спящите малко”.

Дори след отчитане на други фактори – възраст, пол, време на взимане на кръвната проба, статус на пубертета и характеристики на родителите, получените резултати не се променят.

Учените посочват, че резултатите от наблюденията за първи път показват, че съществува връзка между продължителността на съня и присъствието на специфични циркулиращи микроРНК в кръвта на човек.

Защо е важно да се определи, дали сме спали достатъчно

Засега това най-малкото помага на лекарите да определят дали детето спи достатъчно. В бъдеще тези данни най-вероятно ще се използват и за други цели.

Изследването на кръвта за наличието на тези специфични молекули все още е в начален етап и тепърва предстои да се въвежда в по-големи болници.

По продължителността на съня може също да се използва и за определяне на моментното здравословно състояние.

Предходни изследвания показват, че сънят на светло и на изкуствена светлина може да е фактор за развитие на онкологични заболявания.

Най-вероятно при непълноценен сън също е налице промяна в състава на кръвта, която може да се установи и да се даде препоръка за спане в изцяло тъмни помещения.