Мъж от град Перущица с няколко инсулта, който е прикован на леглоq стана жертва на спор между институции, който продължава вече 3 години.

Защо НОИ обжалва многократно решения на ТЕЛК

След като медиите обърнаха внимание на случая, има малко по-голям шанс да се сложи край на този спор, състоящ се в размяна на документи между ТЕЛК/НЕЛК – органи на медицинската експертиза на работоспособността към здравното министерство и НОИ, които изплащат добавките за лична помощ.

Със свои Решения ТЕЛК и НЕЛК няколко пъти потвърждават, че на мъжа от гр. Перущица се полага 100% добавка за чужда помощ, тъй като е на легло и не може да прави нищо сам, по смисъла на Закона за личната помощ.

Поради непрестанните обжалвания от експерти на НОИ на Решенията на ТЕЛК и НЕЛК, с които се потвърждава необходимостта от 100% чужда помощ, на практика е спряно изплащането на добавката.

Причината за тези непрестанни обжалвания от страна на НОИ е допусната техническа грешка при оценката на работоспособността на мъжа от ТЕЛК и НЕЛК.

Изплащането на добавката за чужда помощ е спряно и семейството на тежко болния е на ръба на оцеляването. Личният лекар на мъжа обяви пред медиите, че състоянието на неговия пациент е тежко и не се е подобрило през последните години.

Болни на легло, лишени от полагаща им се добавка за чужда помощ

За да се избегнат подобни ситуации – цялата тази серия от обжалвания е заради допуснати технически грешки, при които тежко болни са лишени от полагащата им се по закон добавка за лична помощ, следва системата на издаване на Решения на ТЕЛК/НЕЛК да стане електронна.

Така експертите на НОИ, които преценяват основанията за отпускане на добавката за лична помощ, ще имат възможност за преглед по електронен път на всички документи.

Няма да е както сега всичко да става с безкрайна размяна на кореспонденция, което не води до никъде.

Резултатът е, че тежко болни семействата, които са на ръба на оцеляването, остават без полагаща им се добавка за чужда помощ.

Евентуален разговор между социалния министър – принципал на НОИ и здравния – на ТЕЛК/НЕЛК може да сложи край на този спор между институциите, който рефлектира изцяло върху болните и техните семейства.