Учени от Нидерландския институт за онкологични заболявания установяват неописан в нито едно изследване човешки орган. Съответното изследване е публикувано в списание Radiotherapy and Oncology.

Защо слюнчените жлези са в средата на главата

Специалистите провеждат изследване, което съчетава ПЕТ и компютърна томография. Те вкарват в организма смесена с радиоактивни изотопи глюкоза, за да открият тумора.

В резултат откриват на снимките четири двойки слюнчени жлези, които също реагират на инжектирания препарат.

Този орган откриват при всички 100 пациенти, които са изследвани с помощта на скенер PSMA PET/CT.

Откритието се потвърждава и в резултат на аутопсия на две тела – мъжко и женско.

Изследователите отбелязват, че в човешкия организъм има само 3 големи слюнчени жлези – околоушни, подчелюстни и подезични. Откритата двойка слюнчени жлези се намира зад гърлото, на практика в центъра на главата, затова и специалистите ги назовават жлезите тръбести.

Предполага се, че в миналото те не са били забелязвани, заради неудобното за изследване разположение.

Какви тайни на човешкото тяло остават все още неразкрити

Човешкото тяло най-вероятно крие много тайни, които тепърва ще се откриват от учените.

Може би най-голям интерес представляват неговите съпротивителни сили и възможностите на имунитета да неутрализира вируси, тъй като срещу тях се приема, че няма лек и тялото само трябва да се пребори.

Разбира се, появяват се антивирусни препарати, но обикновено те постоянно е необходимо да се обновяват или да се пускат нови видове, тъй като вирусите мутират с невероятна скорост и затова губят ефективност.

Например, познатият на повечето от нас противогрипен препарат Тамифлу вече се приема за остарял и не действа срещу вирусите.

Необятно поле за изучаване на човешкия организъм остават неговите възможности за възстановяване, като се смята, че те са сравнително ограничени.

Но е възможно да не е съвсем така, но да не знаем как да ги активираме, макар и би следвало те да се осъществяват на физиологично ниво, а не да се налага да се стимулират.