От Бернския университет в Швейцария установиха, че висцералните мазнини, намиращи се в коремната кухина, способстват за слабо хронично възпаление, което на свой ред, ускорява развитието на заболявания, свързани с напредването на възрастта и отслабване на имунитета.

Хроничното възпаление обхваща и мазнините по корема

Статията, в която се съобщава за откритието на една от ключовите причини за стареенето е публикувана в списание Nature Metabolism.

Ключова роля в патологичния процес играят специфичните имунни клетки – левкоцитите еозинофили. Обикновено те присъстват в кръвоносната система, но са открити от специалисти във висцералните мастни тъкани при хора и мишки.

Тези клетки, както е известно, осигуряват защитата от многоклетъчни паразити и способстват за развитие на алергични заболявания на дихателните органи, като например, астма.

В коремната кухина те поддържат местната имунна хомеостаза.

С възрастта количеството на еозинофилите намалява, а това на прововъзпалителтите макрофаги се увеличава. Заради дисбаланс коремните мазнини стават източник на съединения, способстващи за възпаление.

Експериментите върху мишки показват, че трансплантацията на еозинофили от млади животни на стари реципиенти понижавало не само локалното, но и системното възпаление в слаба степен.

Как може да се постигне подмладяващо действие срещу стареенето

Този подход оказва подмладяващо действие на състаряващия се организъм и като следствие възрастните животни демонстрират значително подобрение на физическата форма и на имунната система.

Хроничното възпаление отдавна се сочи като една от основните причини за стареенето и за влошаването на здравето при хората, затова направеното откритие съвсем не е изненада.

За да може да се ограничи в максимална степен този процес трябва да обръщаме внимание на здравето, да не допускаме хронични инфекции в организма и да предприемаме своевременни действия за тяхното отстраняване.

У нас, например, денталните услуги са много скъпи на фона на жизнения стандарт и въпреки здравните осигуровки, повечето българи трябва да дадат по няколко заплати, за да си излекуват зъбите.

В такъв случай профилактиката на дентални заболявания е най-доброто решение, тъй като устатата е основен източник на хронични инфекции, които могат да доведат до бързо състаряване на организма.