Напоследък доста се заговори за регистрацията по ДДС, което се превърна в задължително за голяма част от търговците в страната. Задължени да извършат тази регистрация са всички фирми, чийто оборот надхвърли сумата от 50 000 лева за текущата година.

Това притеснява много предприемачи, защото това обременява търговците с допълнителни ангажименти по постоянното подаване на декларации.

Освен това, чрез регистрацията по ДДС се налага те задължително да ползват счетоводните услуги всички лекарски кабинети и юридически лица. Тук е мястото да се каже, че само счетоводно лице има правото да извършва тази дейност.

5 неща, които да знаем за регистрацията по ДДС

Необходимо ли е извършването на регистрация по ДДС в случай, че притежавате лекарски кабинет или по-голям медицински център? Ето няколко много важни неща, които със сигурност трябва да знаете за този вид регистрация и необходимо ли е да се извърши тя.

1. Когато сумата нарасне над 50 000, но не само тогава

Регистрацията по ДДС най-общо казано е задължителна за всяко лице (без значение дали става дума за физическо или юридическо), което през последните 12 месеца е достигнало или надхвърлило годишен оборот от 50 000 лева.

В закона е предвидена и регистрация по ДДС в други случаи, например когато лицето получава доходите си от бизнес в чужбина.

Тук става дума, разбира се, за облагаемия доход. Тоест, когато се похарчи част от сумата за стоки, услуги и материали, това автоматично намалява приходите и отдалечава момента на ДДС регистрацията.

2. Регистрацията може да има доста предимства

Докато мнозина се плашат от регистрацията по ДДС, тя може да има изключително много предимства. Всъщност нейната слава е до голяма степен незаслужена и тя позволява много по-точна и коректна счетоводна отчетност, според мнението на счетоводна фирма Contract.bg, която е една от специализиралите счетоводни кантори в обслужването на медицински центрове.

Този вид данъчна регистрация ви дава много по-детайлна информация за извършените от вас търговски операции, с което позволява да следите много по-подробно всичко.

3. За лекарските кабинети има огромно изключение

Здравните заведения по подразбиране са освободени и от регистрация по ДДС и това задължение не важи за тях. Въпреки това, от много голямо значение е да проверите как точно стоят нещата във вашия случай, защото някои от доходите на медицинския център могат да подлежат на регистриране по ДДС.

Ако например сградата е собственост на медицинския център, но част от доходите идват от наем от отдадени помещения, това вече е нещо съвсем различно. Този пример е само един от много други възможни случаи.

4. Колко време отнема регистрацията когато е наложителна

Когато здравното заведение по някакъв начин попадне в ситуация, в която трябва да се регистрира по ДДС, тогава самата процедура по регистриране продължава една седмица.

От там нататък трябва всеки месец до 14-то число да се подава съответната декларация пред Националната агенция по приходите. Това означава и по-стриктен контрол върху дейността.

5. Как може здравно заведение да избегне регистрацията по ДДС

Докато за всички останали регистрацията по ДДС няма как да се избегне в случай, че приходите им достигнат до бариерата от 50 000 лева, то при лекарските кабинети това може да се направи много лесно.

За целта те трябва да упражняват единствено дейността си по подразбиране и не бива да получават допълнителни приходи извън посочените размери.