Преди минути от здравно министерство публикуваха изцяло нова заповед за придвижването на чужденци у нас.

Остава общата забрана за влизане на чужденци у нас, независимо от гражданството през всички гранични пунктове и чрез всякакъв възможен транспорт.

Допускат се изключения, при които отпада 14-дневната карантина

В точка 2-ра на новата заповед обаче се допуска изключение за граждани на ЕС и на страните, част от Шенгенското споразумение, в него се включват Монако, Андора, Сан Марино и Ватикан.

Изключенията от забраната са изброени в 9 подточки на новата заповед, като в точка 3 са залегнали и правилата, по които ще се осъществява преминаването на граждани на страни членки на ЕС и част от Шенгенското споразумение, които пребивават на територията на трети страни.

Сред изключенията, чието влизане се допуска у нас, са също медицински специалисти, научни и социални работници, когато пътуването е свързано с упражняваната от тях професия.

У нас се прави изключение и за сезонните работници, те могат да влизат в страната, както и работещите в сферата на туризма.

Не е, както във Франция, сезонните работници да бъдат връщани от летището и недопускани в страната, разбира се, епидемиологичната обстановка там е доста по-усложнена, но пък от друга страна, у нас заболелите са сравнително малко, затова връщането на хора, които са пожелали да помогнат във френското земеделие, не беше съвсем редно да бъдат третирани по този начин и превръщани в посмешище пред медиите.

Кои са изключенията, които не попадат под 14-дневна карантина

Въпреки че отпада забраната за влизане на граждани от всички страни членки на ЕС у нас, за тях важи изискването за поставянето под карантина за срок от 14 дни с предписание на директора на РЗИ, която отговаря за съответната област.

Същото се отнася и за българските граждани, които идват от страни членки на ЕС или от трети страни.

Предвидени са обаче и няколко изключения от поставянето под задължителна карантина, касае за лица, които пътуват по хуманитарни причини.

В т.2 подточка Ж се допуска изключение за представители на търговско-икономически дейности, както и за лица, чиято работа по някакъв начин е свързана с изграждане и поддържане на критичната инфраструктура на България, те не се поставят под карантина.

За български граждани, както и за членовете на техните семейства, 14-дневната карантина не важи, когато са с срок до 7 дни на територията на България.

Под 14-дневна карантина се поставят и водачите на автобуси и на товарни автомобили, при условие че извършват или приключват международен превоз на товари.

За шофьорите на автобуси изключението важи при извършване на международен превоз на пътници.

В т.6 на новата заповед се въвежда задължение за предоставяне на информация от съответното РЗИ на външно министерство за чуждите граждани, които са поставени под карантина у нас.

Какви декларации попълват тези, които не се поставят карантина

Декларация попълват лицата, за които важат изключенията, при които не е необходимо поставянето под карантина.

Образец на декларацията е приложение към новата заповед на здравния министър, в нея се съдържат 8 точки, като една от тях се отнася само за тези, които преминават транзитно през страната. В декларацията по образец се предвижда и да се посочва целта на пътуването.

В точка 8 на новата заповед е предвиден ред, при който да се осигурява престоят на товарните автомобили, които преминават транзитно през страната, не могат да я напуснат, поради въведени ограничения от съседна на България държава.

Компетентна в тази случай е Агенция пътна инфраструктура, която определя местата, където се гарират товарните автомобили до отпадане на забраната за влизане в съседна държава.

В точка 9 на новата заповед се описва редът за членовете на екипажа на въздухоплавателните средства до и от летища, които са за обществено ползване на територията на България, общото правило е, че те не подлежат на поставяне под карантина.

За членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, които идват от чужбина за изпълнение на полет до България, също не се предвижда поставяне под карантина, при условие че те не напускат летателното средство.