Парацетамолът е едно от малкото болкоуспокояващи средства, които се считат за обикновено безопасни за използване по време на бременност.

Ново проучване обаче показва, че всъщност не е така, и съществува връзка между пренаталната експозиция на лекарството и симптомите на аутизъм и дефицит на вниманието и хиперактивност.

Изследователите предполагат, че бременните жени, които използват парацетамол, рискуват да им се родят деца със симптоми на аутизъм или синдром на дефицит на вниманието.

Ацетаминофенът, който е популярен като парацетамол, е едно от най-често използваните лекарствени средства по време на бременност.

Около 65% от бременните жени в САЩ го използват, но за нашата страна няма подобни данни.
Всички бременни жени трябва да търсят лекарска помощ, преди да приемат каквито и да е лекарства. Но за повечето бъдещи майки, употребата му е безопасна.

Проучване от 2010-та година на Центровете за контрол и превенция на заболяванията показва, че рискът от вродени аномалии в първия триместър не се повишава от употребата на парацетамол.

А в някои изследвания, дори се изказва предположение, че не може да се намали риска от пренатални дефекти.

И няма данни, че употребата на ацетаминофен при бременност може да попречи на развитието на мозъка на роденото дете.

През 2014-та година обаче от проучване, публикувано в рецензирано медицинско издание за педиатрия, се установи, че бъдещите майки, които пият парацетамол е по-вероятно да родят деца, които са предразположени към поведение, свързано с хиперактивност с дефицит на вниманието.

По-задълбочен анализ на връзката между употребата на парацетамол и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

В рамките на най-новото проучване взели участие 2644 бъдещи майки, в периода между 12-та и 32-ра седмица от бременността, жените трябвало да попълнят въпросници, в които да отговорят дали са използвали парацетамол в последния месец, преди забременяването или по време на самата бременност.

Също така имало въпроси за това колко често са използвали лекарството, въпреки че точните дози не биха могли да бъдат определени, тъй като бъдещите майки не биха могли да си ги спомнят.
1 година след раждането на децата учените направили оценка на тяхното невропсихологично развитие, като за тази цел били използвани специални тестове, и след това когато децата станали на 5.
Излагането на децата на парацетамол се свързва със симптоми на аутизъм при момчетата
Изследователите открили, че 43% от децата на 1 година и 41% от тези, които били тествани за ниво на невропсихологично развитие на 5-годишна възраст, били родени от майки, които приемали ацетаминофен през първите 32 седмици от бременността.
С 30% по-висок е риска от развитие на аутизъм и синдром на дефицит на вниманието при децата, чиито майки са приемали обезболяващото до 7-мия месец на бременността.

Децата, които постоянно изложени на парацетамол през бременността, показали много по-лоши резултати на тестовете за оценка на невропсихологично развитие.

По-висок е риска от аутизъм при момченцата, тъй като мъжкият мозък е по-уязвим на вредните въздействия в началото на неговия живот, макар и в развитието вътре в утробата.

Диференциацията на резултатите по пол показва, че нарушаването на андрогенния баланс, която прави по-чувствителна мозъчната тъкан, която е все още в много ранен етап на своето развитие, обяснява до известна степен асоциацията. Но резултатите от това изследване със сигурност е са категорични и окончателни.