Спешна помощ е необходима при различни внезапни състояния, в частност това е първата помощ при спиране на кръвообращението. Причина за неговото прекъсване могат да станат различни обстоятелства.

Едно от тях е недостатъчност на сърдечно-съдовата система.

Заболяванията на сърцето са чести причини за нарушение и пълно спиране на кръвообращението, но тези състояния изискващи реанимация могат да се предизвикат от обилно кръвотечение с голям обем загубена кръв, увреждане от електричен ток, шоково състояние, попадане на вода в белите дробове.

Спирането на кръвообращението води до нарушение на снабдяването с кръв на всичките системи от органи в човешкия организъм. Всички загиват без постъпването на кислород.

Поради тази причина помощта трябва да бъде оказана своевременно, правилно и бързо. С всяка 1 секунда забавяне намаляват и шансовете за оцеляване на пострадалия.

Първата помощ за реанимиране на човека предполага отстраняването на причината за спиране на кръвообращението, а също нормализацията на дихателната функция и движението на кръвта.

Към другите причини, които водят до спиране на кръвообращението се отнасят голямата кръвозагуба при обилни кръвотечения, отравяния с парализиране на дихателните органи, шоково състояние.

Симптомите, по които може да се разпознае критичното състояние са:

• Прималяване или пълна загуба на съзнанието;
• Липса на реакция на външни дразнители – болка, термично въздействие;
• Спиране на дишането;
• Невъзможност за напипване на пулс в областта на китката;
• Бледа кожа;

След като бъде установено спирането на кръвообращението, е необходимо да се предприемат следните мерки за спасяване на човека.

Пострадалият се слага на равна повърхност, желателно да е твърда, в положение по гръб. Краката е необходимо леко да се приповдигнат и да се сложат на нещо по-високо – това спомага за подобряване на притока на кръв към сърцето от долните вени. Тялото може да се покрие с одеяло, за да не се допусне охлаждане.

Най-ефективната и съответно задължителна мярка за спасение при спиране на кръвообращението е сърдечен масаж. Движенията се редуват по следния начин – 2 пъти се вкарва въздуха в устата на пострадали – тоест уста в уста., след това се правят 15 притискания на гръдния кош.

Най-добре е първа помощ да се оказва от 2-ма души едновременно.

За да направите вентилация на белите дробове или казано по-популярно – изкуствено дишане, е необходимо да направите колкото е възможно по-дълбоко вдишване, да притиснете колкото е възможно по-силно своите устни към тези на реанимирания и да направите рязко издишване.

Главата на реанимирания трябва да се държи максимално назад.

При оказване на помощ е необходимо внимателно да следите кога ще се появи пулс. Ако провеждате подобни мероприятия по реанимация, когато организмът функционира нормално, е много вероятно да се предизвика обратният ефект и да се стигне до спиране на кръвообращението.

Първа помощ задължително се оказва от човек, който умее да прави изкуствено дишане. Тъй като често се допуска грешката, като извършва това мероприятие да се вкарва въздух в стомаха, а не в белите дробове. Това се случва, когато главата на реанимирания е неправилно положение.

Когато се появи пулс и вече е възможно да се долови дишането на пострадалия, то тогава масажът се прекратява и изкуствената вентилация на белите дробове и се пристъпва към съм лечение в болница. До идването на спешна помощ, ако сте направили това, което описано горе, това означава, че направили това, което сте могли.