В съвременното общество сексуалното привличане към непълнолетни от същия пол се явява първи признак на педофилия. За педофила няма значение полът на детето, основно негово желание е обладаването на детското несформирало се тяло.
Причини за педофилия

Най-често педофили са хора на 50 и повече години. Жените се срещат много рядко. Открояват се следните фактори за поява на сексуалното отклонение:

• Наследствена предразположеност;
• Неправилен процес на възпитание в детска възраст от педагогическа гледна точка;
• Хормонални наследствени причини;
• Неправилно осъзнаване на собствената роля сред околните;
• Сексуални проблеми;
• Страх от интимни отношения с жени на зряла възраст;
• Липса на увереност;
• Психологически комплекси;
• Алкохолизъм;
• Прекомерна майчина опека;

Немаловажна причина за педофилията е невъзможността за намиране на общ език с връстниците в детска и юношеска възраст, което е опасно последствие за детската психика.

Сексуалният контакт с възрастен човек остава незаличим отпечатък за цял живот, психологически травмирайки детето.

Впоследствие, когато пораснат не могат да изградят нормални взаимоотношения с партньор, като стават затворени, неуверени в себе си зрели хора.

Симптоми на педофилия

Основен признак са еротични фантазии, сънища, в които сексуални обекти са деца.

Понякога се появява маниакално привличане. В този случай болните посещават психиатър и се оплакват от натрапчиви сексуални желания към подрастващи, тийнейджъри. Най-често подобни желания се появяват след употреба на наркотици, алкохол.

Често инфалтилността, която е присъща за хората с проблеми от сексуален характер, се изразява чрез поведенческия маниер и елементите на дрехите.

Борейки се със своите желания, болният може да изпадне в депресивно състояние, пълна апатия към всичко, което го заобикаля.

Диагностика на педофилията

Точната диагноза се установява въз основа на педофилните фантазии, а също и чрез действия, които стават по-предпочитани за сексуално разтоварване.

Педофилията се подразделя на хетеросексуални форми, бисексуални, хомосексуални. Класификацията зависи от сексуалните желания на болния.

Желанието за сексуален контакт с деца се подразделя на следните видове:

• Корофилия – желание към сексуално незрели момиченца;
• Ефебофилия – достигнали полова зрялост юноши;
• Педофилия – малки момченца;
• Партенофилия – сексуално зрели момичета;
За общи признаци на педофилия са характерни обобщени сексуални предпочитания що се отнася до възрастта на жертвата.Детето трябва да бъде поне с 5 години по-малко, а самият насилник трябва да е над 16-годишна възраст.

Лечебните мероприятия трябва да бъдат комплексни. За голямо съжаление са ефективни само при добрата воля на пациента и неговото настойчиво желание да се избави от този проблем. Прогнозата за оздравяване е по-скоро съмнителна, отколкото положителна.

При педофилия активно се прилага методиката на психотерапевтичното въздействие, способна да адаптира към заобикалящото го общество, осигурявайки му подкрепа и комуникативно обучение.

Като временно средство при неутрализация на сексуалното желание в психиатрията се практикува прием на невролептици. Понякога се назначава ципротерон, който е аналог на тестостерона.

Помощ, консултация на психолог и сексолог по въпроса

За съжаление, многобройната практика показва, че заболяването на практика е невъзможно да се излекува с никакво наказание, колкото и сурово да е то.

Затова много психолози и сексолози твърдят, че този проблем освен правен, е и медицински и на първо място психологически.

Много често се задава въпроса, какво да се прави при откриване на признаци на педофилия, към кого може да се обърне болния или роднините му?

В случай, когато пациентът е с добро психическо здраве, но не е способен самостоятелно да се справи с привличането към непълнолетни, му се назначава съвременна медикаментозна и психотерапевтична помощ.