При склонните от детска възраст към насилие, агресия, кражби, е по-малък обемът на сивото вещество.

Малкият на размери мозък сигнал за престъпно поведение още от детска възраст

Изследователите анализирали резултатите от ЯМР на главния мозък на 672 души на възраст 45 години. Всички тези хора били родени в градче в Нова Зеландия в периода от април 1972 г. до март 1973 г., и са наблюдавани от 3-годишна възраст.

Въз основа на данните на родители, настойници, учители, а също и на собствените думи на участниците в изследването, всички те били предварително разделени на подгрупи в зависимост от тяхното обичайно поведение от 7-годишна до 26-годишна възраст.

80 от участниците или 12% през целия си живот демонстрирали устойчива склонност към антисоциално поведение, насилие, агресия, кражби, измами, нападения на други хора, и т.н.

151 от участниците или 23% се държали по подобен начин в тийнейджърска възраст, а останалите никога не са демонстрирали антисоциално поведение.

Анализът на резултатите от ЯМР показва, че хората, които от детска възраст, започват да нарушават закона, имат характерни аномалии в структурата на мозъка.

Как поведението от детска възраст издава престъпно поведение в зрелостта

Първо, в сравнение с тези, които винаги са се държали съобразно съществуващите правила и закони, при престъпниците по рождение е по-малък обемът на сивото вещество /кората/ на мозъка.

Сивото вещество отговаря за повечето функции на висшата нервна дейност на човека – мислене, емоции, поведение и други.

Второ, площта и дебелината на мозъчната кора при хора, склонни към престъпления, са доста по-малки, а именно в тези участъци на мозъка и в предходни изследвания са свързвани с асоциално поведение.

Тези участъци на мозъка регулират емоциите, целенасоченото поведение и мотивацията. Същевременно, при участниците, които са се държали антисоциално в тийнейджърска възраст, такива особености в структурата на мозъка не се установявали.

В научния труд не се посочва дали това откритие може да стане основа на бъдещ метод на психотерапия или на лечение, което да способства за намаляване на престъпността.

Ако може да се въздейства по някакъв на децата, които още от ранна възраст проявяват антисоциално поведение, това ще доведе до намаляване на престъпността като цяло.