Комисията по здравеопазване в края на миналата седмица одобри процедурни правила за избор на нов управител на НЗОК съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване и Правилника за организация и дейността на Народното събрание.

Желаещите да станат шеф на НЗОК няма да са много

Съгласно приетите в Пленарна зала с Решение в сряда правила, предложени от Комисията по здравеопазване, предложения за кандидати за нов управител на НЗОК ще могат да бъдат правени до понеделник, 24.02 включително, само от парламентарните групи.

На интернет страницата на НС към момента е публикуван само проектът за решение, но не и самото решение, което е било гласувано вчера, с крайния срок понеделник за парламентарните групи.

Кандидатите няма да подават директно документи до председателя на Народното събрание, а това ще става чрез парламентарните групи.

Комисията по здравеопазване ще разглежда кандидатурите на свое заседание, като едно от изискванията е към документите да има приложена декларация съгласие от кандидата, че желание да участва в публичната процедура за избор на управител на НЗОК.

И съответно ще проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията, посочени в Закона за здравното осигуряване. Не е задължително да са с образование „медицина” или „дентална медицина”.

Достатъчно е да докажат 3-годишен опит на ръководна длъжност в сферата на здравеопазването, осигуряването или застраховането.

Предходният 5-годишен мандат на управителя на НЗОК премина нелеко, беше съпътстван от серия от скандали, затова и не се очаква желаещите за поста да са много. Напрежението в тази сфера е голямо.

Постоянно избухват различни скандали, които поради чувствителността на обществото към здравеопазването, получават и значителен по мащаби медиен отзвук.

Първият управител подаде оставка, заради неплатени милиони левове на болници в други държави членки на ЕС, на които касата е трябвало да възстанови разходи по извършено лечение на здравноосигурени български граждани.

НПО-та дават становища за кандидатите, медиите задават въпроси

Забавянето на плащанията доведе до масови откази български граждани със здравна осигуровка у нас да бъдат лекувани в европейски болници.

Настоящият шеф на НЗОК на практика довършва мандата на своите предшественици.

Избухналата в началото на януари тази година своеобразна медийна война между НЗОК и здравното министерство показа, че настоящият управител по всяка вероятност няма отново да бъде предложен за нов 5-годишен мандат.

Съгласно правилника на Народното събрание при публичната процедура, която ще се проведе при избор на нов шеф на НЗОК, се допуска неправителствени организации да дават становища за професионалните качества на предложените кандидати.

Медиите пък ще имат възможност да задават въпроси на кандидатите, чието изслушване предстои да е в началото на март 2020 г.

В случай че е след 12 март, когато изтича мандатът на настоящия управител, същият ще продължи да изпълнява правомощията си и да заема длъжността, до избора на новия управител.