Много от нас смятат, че колкото по-старателно почистват дома, толкова по-малко стават микроорганизмите в него. Но това съвсем не е така – вместо убитите от антисептици бактерии там започват усилено да се размножават гъбички.

По-малко бактерии, но повече гъбички след почистване на дома

За това съобщават учени от Университета на Оклахома, изучаващи бактерии и гъбички, открити в селски и градски домове на Перу и Бразилия.

Авторите пишат, че са очаквали урбанизацията да доведе до намаляване разнообразието от бактерии, но не и от гъбички. При микробиологично изследване учените установяват, че в градските домове гъбичките се размножават повече.

Това може да е свързано с използване на почистващи средства. Може и да унищожаваме всички бактерии, но тогава се освобождава голямо пространство растеж на гъбички.

Също е възможно гъбичките да станат по-устойчиви към миещите средства.

Антибактериални и дезинфекциращи средства, според авторите, са номинално предназначени за унищожаване на бактерии. Но те фактически очистват повърхностите у дома за размножаване на други видове микроорганизми.

Гъбичките са с достатъчно дебели клетъчни стени, което може да затрудни тяхното унищожаване. Освен това градските домове са проектирани за определена изолация на хората от въздействието на външната среда.

Те блокират светлината и задържат въглероден диоксид, което може да създаде благоприятни условия за растеж на гъбички.

Бактериално разнообразие и различни химически вещества

Учените откриват бактерии и гъбички, които постоянно съществуват с нас – на тялото ни, в домовете ни и на работното място. Някои от тях създават проблеми за хората, други пък, например, дрожди и плесен, помагат за направата на бира и сирене.

Авторите отбелязват, че създаваме около себе си атмосфера, в която бактериалното разнообразие е много по-малко, в сравнение различните химически вещества.

Това заключение правят въз основа на взетите проби от градски апартаменти, селски къщи и дори от сламените домове на племената, които обитават долината на река Амазонка.

Някои от унищожените от нас бактерии могат да бъдат полезни. От друга страна, гъбичките не са толкова добре проучени като бактериите.

Но някои от тях открити от учените в градските апартаменти като например, Malassezia, обитаваща също и кожата на човек, може да предизвика инфекция.