За 3 милиарда години, един от основните носители на информация, необходими за живота, РНК има дефект, който създава грешки при копирането на генетичната информация.

Изследователите от университета на Тексас в Остин са разработили метод за корекция, което позволява РНК за първи път да проверява точно при копирането.

Новото откритие ще помогне за увеличаване на точността на генетичните изследвания и може да помогне за подобряване на лекарствата, които ще се разработват на базата на генетичен паспорт на всеки един човек.

Някои вируси, например ретровирусите – най-известният от тях е ХИВ, които да карат РНК да прави копия на ДНК, процес, който се нарича транскрипция.

Този процес е изключително податлив на грешки, тъй като еволюционният предшественик на всички вируси никога не е разполагал свойството да копира точно генетичен материал.

Новата инженерна иновация е ензим, който извършва обратна транскрипция, но може също така да проверява при копирания на генетичния код.

Ензимът позволява, за първи път големи количества РНК информация да се копират с перфектна точност.

Учените от Тексаския университет в Остин съобщиха, че са създали нова група от ензими, които могат да четат генетична информация вътре в живите клетки с безпрецедентна точност.

Пренебрегвайки еволюцията, новосъздаденият ензим може да коригира грешки при копиране на РНК.

Обратната транскрипция е свързана основно с ретровирусите. В природата, неспособността на тези вируси да копират ДНК най-вероятно спомага за създаването на разнообразието от щамове с времето, което пък допринася за прекалената им сложност, такава каквато я познаваме.

От откриването на обратната транскрипция, вече я използват, за да разчитат по-добре генетичната информация, която е свързана с риска от развитие на наследствени заболявания и на някои други аспекти на човешкото здраве.

И все пак естествената предразположеност към грешки при транскрипцията на РНК е проблем за учените.

С корекцията новият ензим повишава точността и верността на РНК последователностите. Без способността вярно да разчитаме РНК, не можем да разберем добре как функционират клетките.

Като тези грешки могат да доведат до подвеждащи данни при лабораторни изследвания и съответно погрешно поставяне на диагноза в клиничната практика.

Екипът учени създава ензим, който използва високо точният процес на ДНК-полимераза, който обаче използва РНК шаблони.

Новият ензим, наречен RTX, изпълнява много точно коригираща функция при копиране на РНК. Точността се подобрява най-малко 3 пъти, но може да достигне и до 10 пъти. Този нов ензим може да подобри методите, използвани за прочитането на РНК от клетки.

Сега вече навлизаме в епохата на персонализираната медицина, при която всяка транскрипция ще бъде толкова лесно прочитана, колкото и сега и пулса, точността на информацията за секвенирането ще става все по-важна.

Значимостта на направеното откритие е, че вече ще могат да се копират големи количества информация под формата на РНК транскрипция, която може да кодира почти всеки аспект от физиологията.

Това означава, че диагнозите поставяни на базата на информация от генома е много по-вероятно да бъдат точни. За разработеният ензим вече е подадена заявка за патентоване.