Учените предупреждават, че популярна билкова добавка с названието „кратом” може да предизвика чернодробно увреждане.

Билкова добавка може да ни докара жълтеница 

Кратом е растителен продукт, който се произвежда от тропично вечнозелено дърво, което расте в Югоизточна Азия. В малки дози е стимулатор, в големи е с ефект на наркотично вещество.

Според изследователи, използването на кратом като алтернативно обезболяващо рязко нарасна, след като бяха въведени стриктни правила при продажбата на опиоидни аналгетици, и с това вече са свързани около 90 смъртни случаи.

Съществуват различни рискове, свързани с употребата на кратом и сред тях е увреждането на черния дроб.

В рамките на изследване, проведено в САЩ, са анализирани 404 случая на увреждане на черния дроб от хранителни добавки.

8 от случаите са регистрирани в периода между 2007 и 2017 г., са свързани с билковата добавка "кратом". Добавката е приемана от 2 до 6 седмици, преди появата на симптомите на чернодробно увреждане.

При 5 души възниква жълтеница, при 6 – сърбеж, на 5 ги заболява корема, трима – получават треска. 6 пациенти от 8 били хоспитализирани, и всички оздравели без необходимост от трансплантация на черен дроб.

Защо билковите добавки може да са опасни

Това изследване е напомняме, че много хранителни добавки, които се отпускат без рецепта, се смятат за безопасни, всъщност не са такива.

Откритието трябва да бъде обявено, тъй като и регулиращите органи следва да преразгледат въпроса за достъпността на кратома като хранителна добавка.

У нас хранителните добавки се тестват единствено за краткосрочна безопасност за здравето, като подлежат на уведомителен режим.

Съгласно Наредба на Министерството на здравеопазването хранителните добавки се пускат на пазара след уведомяване на Регионалната здравна инспекция.

Пуска се Уведомление до РЗИ по образец - приложение към Наредбата. Задължение за производителя, вносителя и доставчика е при промяна на състава на хранителната добавка да се прави ново уведомяване.

Наредбата на Министерството на здравеопазването за определяне на режима на регистрация на хранителните добавки препраща към Закона за храните, когато определена добавка създава опасност за общественото здраве.

Предвидените мерки при заплаха за общественото здраве, които се прилагат и по отношение на хранителните продукти са:

  • Забрана за пускането на хранителната добавка на пазара, която се налага със Заповед на министъра на здравеопазването и се обнародва в Държавен вестник.
  • Забрана за използване на хранителната добавка. Възможно е със Заповедта да се определят и условия, при които добавката ще се предлага на пазара.