От провеждането на серия експерименти от норвежки учени се установи, че съществува връзка между продължителността на живота на човека и слънчевата активност. Оказало се, че ултравиолетовата радиация повишава риска от преждевременна смърт.

Изследването, което беше проведено в Норвежкия институт на науката и технологиите показа, че при децата, родени в годините на повишена слънчева активност по-често се наблюдава настъпването на ранна смърт.

Освен това учените установили, че децата, които са се родили в период на ниска слънчева активност, имат повече шансове в бъдеще да се сдобият със здраво поколение.

Резултатите от експеримента показали негативното влияние на ултравиолетовата радиация върху децата, родени в годините на висока слънчева активност. Такива деца живеели 5.2 години по-малко, а също и по-често умирали през първите 2 години от живота.

Учените отбелязват, че негативното влияние на слънчевата активност може да се предава по наследство през поколенията. Дори, ако човек, роден в период на повишена ултравиолетова радиация, не умирал през първите 2 години от живота си, то той имал по-малко деца от останалите хора.

Норвежките учени забелязали и дългосрочните последствия от повишената слънчева активност – в поколението на такива хора също имало по-малко деца.

За да се определи нивото на въздействие на слънчевата активност, експертите използвали цялата информация за наличие на слънчеви петна, което позволява да се изясни количеството слънчева светлина всяка година.

Резултатите показали, че количеството слънчеви петна достига своя максимум на всеки 11 години, което определя и високо ниво на слънчева активност на планетата в рамките на съответната година.

Следва да се отбележи, че нивата на ултравиолетовата радиация са свързани с образуването на витамин D в организма или по-точно в кожата при излагането ѝ на слънчев светлина, но това се отразява негативно на количеството фолиева киселина или витамин В9.

Многобройните научни изследвания потвърдиха необходимостта от оптимално количество фолиева киселина по време на бременност, тъй като ниското ниво на този витамин е тясно свързано с висок риск от настъпване на смърт на детето.

Статистическите данни показват отрицателното въздействие на дефицита на витамин В9 в семейства, които се отличават с нисък социално-икономически статус.

Според прогнозите на учените, в близко бъдеще количеството на слънчевите лъчи, достигащи повърхността на Земята ще се увеличава, което е възможно да се отрази и на продължителността на живота на човека.

Въпреки това авторите на изследването не изключват резултатите от проведените опити да са повлияли и на други фактори, при отчитането на които е възможно ситуацията да се промени и към по-добро.

Следва да се отбележи, че през 2014 година бяха публикувани и резултатите от изследване проведено от група учени от Германия, Холандия и Нова Зеландия, в рамките на което данните за пациенти в периода на икономическа криза.

Изследователите установиха, че страхът от загуба на работа може да предизвика астма.

Учените проучили медицинските досиета на 7000 души в зряла възраст за период от 2009 до 2011 година.

Оказало се, че при 105 от тях било регистрирано възникването на астма.

В рамките на допълни проучвания учените установили, че сред хората, които се страхували от загуба на работното си място, заболелите били повече.

Статистиката показва, че рискът от развитие на заболявания поради емоционално пренапрежение, свързано със страха от оставане без източник на доходи, нараства с около 60%.