Какво казва науката за непрестанните лоши сънища

Да виждаш един и същ сън – отново и отново, това е всеобщо известен феномен – почти 2/3 от хората съобщават за повтарящи се съновидения. Преследват ни, виждаме се голи на обществено място или в попадаме в природно бедствие, губим зъби или си гълтаме граматиката, когато трябва да говорим, това са типичните сценарии на повтарящи се сънища. Откъде се появява този феномен?

Науката за съновиденията показва, че повтарящите се сънища могат да са признак на неразрешени конфликти в живота на човек.

Те често възникват по време на стрес, но могат също да ни преследват през продължителен период от време, понякога няколко години или дори целият живот. Тези сънища са не само на едни и същи теми, а също могат да повтарят една и съща история нощ след нощ.

Точното съдържание на повтарящите се сънища е уникално за всеки човек, има общи теми между хората през различните периоди от живота и между различните култури. Сред най-разпространените сценарии – преследване, падане, неподготвеност за интервю, закъснение или нееднократни опити да се направи нещо.

Повечето от повтарящите се сънища имат негативно съдържание, включващо емоции като страх, тъга, гняв и чувство за вина. Повечето от повтарящите сънища са свързани със ситуацията, когато спящият се намира в опасност.

Някои от редовните сънища могат да са позитивни и дори да предизвикват еуфория – например, летим или откриваме нови стаи у дома, а също и еротични сънища.

В някои случаи повтарящите се сънища, започнали в детството, могат да се запазят и в зряла възраст. Тези сънища могат да изчезнат за няколко години, и отново да се появят при нов източник на стрес и след това отново да изчезнат, когато ситуацията приключи.

Неразрешени конфликти

Защо мозъкът отново и отново възпроизвеждат едни и същи сънища? Изследванията показват, че сънищата като цяло помагат да регулират своите емоции и да се адаптират към стресовите събития.

Включването на емоционален елемент в сънищата позволява преживяването на болезнено или трудно събитие.

В случай на повтарящи се сънища едно и също съдържание може да представлява неудачен опит да се осмислят тези трудни преживявания.

В много теории преобладава мнението, че повтарящите се сънища са свързани с неразрешени трудности или конфликти в живота на човек.

Наличието на повтарящи се сънища също е свързано с по-ниско ниво на психологическо благополучие и наличие на симптоми и депресия.

Тези сънища обикновено се повтарят по време на стресови ситуации и се преустановяват, когато човек разрешава личния конфликт, което показва подобряване на здравословното състояние.

Повтарящите се сънища често отразяват образно емоционалните вълнения на хората. Например, сънуването на цунами често възниква след травми или лошо отношение.

Този типичен пример на метафора, която въплъщава емоциите на безпомощност, страх или паника, изпитвани по време на бодърстване.

Когато се окажем голи или неподходящо облечени на сън, не може да си намерим дрехи, това е сценарий, който олицетворява смущение и срамежливост.

Тези теми могат да се разглеждат като готови сценарии, които ни се предоставя от пространство, в което можем да смелим противоречивите ни емоции.

Един и същ сценарий може да бъде повторно използван в различни ситуации, при които изпитваме сходни емоции.

Ето защо някои хора, сблъскали се със стресова ситуация или с ново предизвикателство могат да сънуват, че са се оказали неподготвени за изпит по математика, дори години след като са завършили училище.

Обстоятелствата са различни, подобно чувство на стрес или желание да се преуспява може да предизвика същият сценарии на съновидение.

Физиологични явления

Защо темите на повтарящите се сънища са обикновено еднакви? Едно от възможните обяснения е, че някои от сценариите са давали еволюционно предимство и затова са се закрепили у човешкия род?

Например, кошмарите за преследване, имитиращи заплаха за живота, предоставят на човек допълнителна възможност да практикува във възприятието си сблъсък с хищници и как бяга от тях.

Разкъсване на порочния кръг

Хората, които преживяват повтарящ се кошмар, в известен смисъл се фокусират върху определен способ за реакция на съня и неговото очакване. Разработени са методи, които помагат за отстраняване на повтаряемостта и разкъсване на порочния кръг на нощните кошмари.

Един от методите е да се визуализира кошмарът по време на бодърстване, а след това да се опише и да се измени финалът от отрицателен – например, вместо хищникът ни улавя и се събуждаме от страх, в положителен – успяваме да му се изплъзнем, откриваме заслон и влизаме в него и спира да ни преследва.