Без загуба на ефективност, експериментът в Исландия премина успешно.

Най-мащабният експеримент в света по преминаване към 4-дневна работна седмица приключи в Исландия. Неговите организатори стигат до заключението, че намаляването на работните часове не води до загуба на производителност и прави всички много по-щастливи, и най-много тези, които работят в офис.

4-дневна работна седмица - кога и в България

Експериментът започнал през 2015 г. под натиска на обществени организации, с времето обхвана 2500 души от напълно различни сфери – от полицейски управления до домове за възрастни хора.

Участниците преминали от 40-часова на 36 или на 35-часова седмица, без да им се намалява заплатата. Експериментът обхваща около 1% от работещото население.

Изследването продължило до 2019 г. и доведе до сериозни последствия – в рамките на следващите 2 години синдикатите и техните конфедерации постигат или намаляване на работните часове, или право за тяхното намаляване за 80% от работещите.

Исландската HKO Alda и изследователския институт Autonomy, провели експеримента, отбелязват, че в исландското общество с неговата сравнително малка разлика в размера на доходите, развита икономика и ефективна система на здравеопазване се формира консенсус, че в страната трябва да бъдат намалени работните часове в светлината на разбирането на гражданите, че дългите работните часове са несправедливи и също така неефективни.

В съседните скандинавски държави задължителният брой работни часове през седмицата е по-малък:

  • Дания – 37 часа;
  • Финландия – 37,5 часа;
  • Норвегия – 37,5 часа.

Експериментът, казано по-строго, не е преход към 4-дневна работна седмица – в различни организации нормата е от 35-36 работни часа се е реализирала по различен начин.

За следователите от полицията работните дни се намалявали с час от понеделник до четвъртък и за 4 часа в петък.

Макар и не всички предприятия, участвали в експеримента, да са държавни, голяма част от тях се отнасяли към сектора на услугите или към администрацията. Сред тях не е имало заводи, производствени предприятия или строителни компании.

Как се измервала продуктивността

Авторите на изследването настояват, че то опровергава популярния аргумент, че за това, че намаляването на работните часове в крайна сметка ще доведе само до повишаване на натоварването, защото служителите така или иначе са принудени да работят извънредно, за да не загубят производителност.

В рамките на изследванията се установява, че същият резултат може да се постигне, като се реорганизират работните процеси.

Служителите наистина са започнали да работят по-малко в резултат на внедряване на нови стратегии за работа и организация на труда при взаимодействие на работниците и техните ръководители.

Това най-често означавало намаляване на броя и на продължителността на заседанията, отпадане на незадължителните задачи и препланиране на работните смени. Намалява времето, което се отделя за заседания, и стремежът е да бъдат сведени до минимум.

Постоянно мислим как да изпълняваме задачите по-ефективно. Този подход се оказва ефективен в напълно различни организации.

Само в Рейкявик през 2018 г. към изследването се включват 7 училища, повече от 40 офиси, музеи и други организации.

В случая с полицейския участък, например, в периода непосредствено преди експеримента и по време на него – 2017-2018 г. броят на откритите нарушения се запазват на същото ниво, а броят приключените дела за времето на експеримента се увеличил.

Остават същият брой делата, по които са постъпили жалби.

Балансът е най-важен

Проблемът с баланса между живота и работата не е нов за Исландия. Още през 2005 г. изследване установява, че всеки 4-ти исландец, върнал се от работа, няма сили за домакинска работа. В другите северни страни хората не се уморявали толкова силно.

Авторите на изследването обръщат внимание на факта, че в Исландия доходите са високи, безработицата е ниска, но производителността на труда не е толкова висока колкото в съседните държави.

У нас по-скоро работодателските организации са против 4-дневна работна седмица.

Производителността на труда у нас е ниска, и е необходимо да поддържаме икономически растеж по-висок от този на останалите европейски държави, за да ги настигаме постепенно по доходи, затова по-скоро 4-дневната работна седмица е за развити държави, които са постигнали високо ниво на жизнен стандарт, каквато е Исландия.