Датски учени от Университета на Копенхаген установиха, че физическата активност води до изчистване на мускулите от стари увредени белтъци с помощта на убиквитин – „белтък на смъртта”.

Белтък на смъртта подобрява цялостното здравословно състояние

Убиквитин – това е малка белтъчна молекула, която е при всички еукариоти – живи клетки, чиито клетки имат ядра.

Освен различни други функции, убиктивинът улавя увредени износени белтъци, които след това се транспортират в протеозоми и там се разрушават на аминокиселини, използвани за получаване на нови белтъци.

Затова получава название белтък на смъртта. Всъщност, убиктивинът осигурява циркулацията на белтъци в човешкия организъм.

В изследване участвали 6 здрави мъже доброволци на възраст 26-28 години. Учените им направили кръвен анализ преди и след лека физическа тренировка под формата на 10-минутна разходка на велотренажор.

Белтъкът на смъртта постига положителен ефект от тренировките

Оказва се, че веднага след натоварване в мускулните тъкани значително нараства активността на убиквитин, който отключва процеса на отстраняване на износените и увредени белтъци в мускулите.

Това интензивно изчистване на мускулните тъкани, на свой ред активизира процесите на образуване на нови белтъци.

Учените смятат, че този експеримент нагледно демонстрира още един положителен ефект на тренировките – те способстват за поддържане на мускулите в обновено нормално състояние.

Заедно намаляват скритите възпаления в организма, което спомага за всеобщото подобряване на здравословното състояние и поддържането му в дългосрочен план.

Ползата от умерените тренировки вече се доказва и на химично ниво, което е допълнителна мотивация да не ги пропускаме или поне да го правим по-дълго време.

Откритието за обновлението на мускулите е само за леки и умерени тренировки, за интензивните и изтощителните се знае, че могат сериозно да навредят на организма, особено ако станат част от ежедневието.

Да, организмът свиква с течение на времето и не се усещат негативните последствия, но това е по-вероятно да стане след години, ефектът да е доста отложен във времето.

Много е малка разликата между полезните и умерени тренировки и интензивните, тъй като тялото свиква.