От Университет в Естония предложиха нов метод за диагностика и лечение на заболели с COVID-19 с коронавирус, който помага за предотвратяване на развитие на вторично възпаление на тъканите, изключително  опасно за заболели от коронавирусна инфекция.

Защо се развиват вторични инфекции при COVID-19

Учените предлагат използването на инхибитори на активността на MAIT-клетките при вторични инфекции при болни от COVID-19.

Както отбелязват авторите на изследването, в човешкия организъм и други бозайници съществува разновидност на имунни клетки, свързани с лигавиците – MAIT-клетки, които изпълняват защитни функции по търсене, разпознаване и унищожаване на бактерии, гъбички и други патогени.

Реагирайки на тяхната поява, MAIT клетките предизвикват възпаление на тъканите. При хората ги откриват най-често в кръвта, в черния дроб и в белите дробове.

Тежките случаи на COVID-19 често се нуждаят от инвазивна механична вентилация на белите дробове, която продължава средно 9 дни и може до заразяване с вътреболнични инфекции.

Вторичните, развиващите се в хода на коронавируса, бактериални или гъбични инфекции са били установени при всеки 7-ми болен от коронавирус.

Някои клетки са ключ към усложняването на COVID-19

В този случай допълнителното възпаление на тъканите, което могат да предизвикат MAIT-клетките, може да доведе до усложняване на състоянието на болен от COVID-19.

Тези клетки са полезни, тъй като ни предпазват от бактериални или гъбични инфекции. В случй на вече развила се вирусна инфекция и високо ниво на възпаление на активността на MAIT-клетки може да влоши протичането на заболяването.

С публикуването на научните данни има основание да предполага, че тази активност наистина се развива – за това може да се съди по профила на цитокините, а също и като се изхожда от разпространението на вторичните инфекции при болни от COVID-19, но това изисква по-нататъшно изучаване.

Експертът отбелязва, че активацията на MAIT клетките по-рано е описана при вирусни инфекции, сред които херпес, хепатит и летален грип.

Напоследък се появиха няколко научни труда, в които е изучена връзката между MAIT клетките и COVID-19, в които е посочено, че тези клетки се натрупват в белите дробове, а степента на тяхната активация е взаимосвързана с тежестта на заболяването, макар и природата на тази връзка все още не е известна.