Хората, които живеят повече от 110 години, са с невероятно силна имунна система. Резултатите от изследване, проведено от учени от Център за интегративна медицина и Медицинския факултет на Японски университет, бяха публикувани наскоро.

Имунната система на супердълголетниците с особеност

Изследователите проучват имунни клетки, циркулиращи в кръвта на седем супердълголетници – хора над 110 години и на 5 души на възраст от 50 до 80 години, това е контролната група.

Оказва се, че супердълголетниците имат уникална особеност – сред техните Т-лимфоцити, които играят основна роля в оформянето на имунния отговор, има много такива, които притежават свойство цитотоксичност, тоест са способни да убиват други клетки.

При някои супердълголетници такива цитотоксични клетки съставлявали 80% от всички Т-лимфоцити, докато при участниците в контролната група този показател варирал в диапазона от 10 до 20%.

При норма свойство цитотоксичност притежават лимфоцити, които се отнасят към типа на Т-килърите, които унищожават вируси, бактерии и туморни клетки.

По-нататъшен анализ показва, че при супердълголетниците нехарактерна особеност да убиват са придобили лимфоцитите, които се отнасят към класа на Т-хелпърите, тоест помагащи за усилване на имунния отговор към чужди клетки.

При по-младите участници от контролната група подобна особеност не се установява.

Това дава основание на изследователите да предполагат, че при супердълголетниците такова свойство на Т-хелпърите е вродено.

Повече от век в много добро здраве

Учените стигат в крайна сметка до извода, че тази характерна черта на функциониране на имунната система – наличие на голямо количество лимфоцити, способни да убиват чужди клетки – злокачествени, вирусни, бактериални, позволява на супердълголетниците да са повече от век в добро здраве.

Хората, които живеят повече от 110 години, наистина през целия си живот са сравнително устойчиви към инфекции и онкологични заболявания.

Наличието на специфичен вид Т-хелпери може да се използва като прогностичен критерий да се определи какви са шансовете на човек да достигне до дълбока старост. А може би и шанс за останалите.

Например, ако младеж потенциален дълголетник дари кръв с 80% Т-хелпъри убийци, на по-възрастен, който е с множество хронични заболявания, това може да помогне за подобряване състоянието на болния.