Медицинските тестове са отличен инструмент за подпомагане диагнозата на текущо заболяване. Те прецизират и точно определят конкретни болестни състояния, като информацията извадена от тях може да бъде основата за особено точни диагнози.

Има два основни вида тестове – редовни тестове и специализирани тестове. Редовните тестове проверяват честите промени във физиологията на един индивид, като могат да ползват множество видове проби.

Специализираните тестове предимно се правят само веднъж, най-много два пъти, като те използват специфични методи за извличане на биологични проби, като тъкан, биопсии, кръвна плазма и прочее.

И двата вида тестове могат да се правят в клинична лаборатория, като мрежата от лаборатории Kandilarov.com. Днес ще ви разкажем за разликата между медицинска и клинична лаборатория.

Какви тестове се правят в медицинска лаборатория

В една медицинска лаборатория се правят тестове насочени към прецизиране на хематологични резултати, тоест тестовете се правят с кръвна проба.

В зависимост от нуждите на теста, може да се използва перифериална проба, както е при диабетичните тестове, или венозна проба, както е при по-широкоспектърните кръвни тестове.

Хематологията също така се занимава с черния дроб и неговата функция, като с кръвна проба може да се прецени количеството на чернодробните ензими.

Тези тестове засичат движенията и промените в кръвното качество, като по този начин могат да насочат лекуващите лекар в една или друга посока относно поведението на вече налична болест.

Какви тестове се правят в медицинска лаборатория

Медицинската лаборатория може да оперира с много специализирана апратура, която да прави тестове за бъбречна дейност чрез взимане на проба под формата на урина.

Тази урина може да бъде извлечена от пикочния мехур с катетър, със спринцовка или по нормален начин през уретрата.

Подобаващо за този вид тестове, понякога се налага намесата на медицински обучено лице, което може да извърши тази високо квалифицирана дейност.

Тази дейност се извършва със специализирана апаратура, която изисква високо обучени кадри, с дългогодишна квалификация в тази област. Тук висшето образование е напълно задължително, затова е важно да изберете сигурен източник като Kandilarov.com.

Какви са основните им разлики

Разликите между двата вида лаборатории, са изцяло формални и само и единствено в наименованието. В България медицинска и клинична лаборатория са синоними, както е и в другите страни с подобна работна класификация.

Лабораториите използват еднаква апаратура, оперира с кадри обучени в еднакви институти и на практика осъществява идентична дейност и изследвания като тази на другата лаборатория.

За много хора разликата е наистина повърхностна, като единственото, което може да ги раздели, е размерът и локацията на самата лаборатория. За да сте сигурни, че до вас има лаборатория за изследвания, можете да проверите на сайта на Kandilarov.com.