Медицинският експертен съвет, който бе създаден към Министерския съвет със заповед на премиера, е с прекратена дейност, това е съобщено от неговия председател днес.

Медицинският експертен съвет е разпуснат, но няма заповед

В Медицинския съвет беше включен широк кръг от експерти, като премиерът бе възложил на избрания за негов председател да подбере състава.

Дейността му продължи 2 седмици, като вчера бе предаден доклад от над 400 страници, който да служи като ръководство за работа на лекари и медицински сестри с болни от COVID-19.

На пресконференция премиерът отправи сериозни критики към един от членовете на Медицинския съвет. Поне към момента няма информация да има разписана заповед, с която да е прекратена дейността на експертния съвет.

Основната причина за недоволството на премиера е противоположното мнение, което изразява публично доцент Мангъров относно задължителното носене на маски.

Според него то не са нужни, както и наложените мерки за социална изолация и затварянето на ресторанти.

Според премиера със своите изявления доц. Мангъров е създавал дезинформация и смут сред обществото.

Критиките на един от членовете на съвета – повод за разпускането му

Веднага щом бе обявена на заповедта на здравния министър за задължителното носене на маски на обществени места, доцент Мангъров обяви в интервю пред медиите, че нищо не налага да се носят от хора без симптоми. В този смисъл са и препоръките на СЗО.

Подобна позиция е изразявана и от председателят на оперативния щаб, който неведнъж е твърдял, че носенето на маска създава фалшиво усещане за сигурност.

Председателят на Медицинския съвет посочи, че дейността му се прекратява, тъй като е изпълнил ангажиментите, за които е бил създаден.

Препоръките са изготвени, докладът е връчен на премиера и съответно експертите не могат да допринесат повече в борбата с коронавируса.

Идеята на премиера за създаването на Медицинския съвет бе да предотврати това говорене през медиите, което е срещу предприеманите мерки по предположение на оперативния щаб.

Основно и поради обстоятелството, че в Националния оперативния щаб няма вирусолози и специалисти по белодробни заболявания, както и фармоколози.