Създадоха препарат, инжекцията на който за известно време предпазва човек от действието на такива отравящи нервно-паралитични вещества като „Новичок” и зарин.

Тези фосфорорганични съединения могат да убият човек за няколко минути при вдишване или след контакт с кожата.

5 месеца защита от нервно-паралитичния газ с помощта на новата ваксина

Тяхна мишена е ацетилхолиновия механизъм на разпространение на нервния импулс между неврони и мускулни влакна.

На този фон се развиват парализи, спазми, и човек умира от спиране на дишането.

Съществуващите антидоти – атропин, въведени своевременно, могат да предотвратят смъртта на човек, макар и невинаги. На практика обаче те не предпазват от тежки усложнения, сред които увреждане на главния мозък.

За създаване на дълготрайна защита за нервната система учените използват ензима PON1-IF11 – пароксиназа I. Безсмислено е сам по себе си белтъкът да бъде въведен в организма, тъй като имунната система бързо го разпознава и унищожава.

Изследователите решават друго и въвеждат ген, кодиращ PON1-IF11, във вирусния вектор – ДНК на определен вирус, от който са премахнати всички потенциално опасни за човека гени, и са оставени само участъци, отговарящи за пренасянето на необходимия ген и вграждането му в ДНК на реципиента.

В рамките на експеримента учените въвеждат вектор-носител с ген, кодиращ PON1-IF11, в организма на мишки.

Клиничните изпитвания на новата ваксина предстоят

Една инжекция се оказва достатъчна, за да може за 5 месеца да предпази животните от Новичок и от някои други фосфорганични отравящи вещества.

Организмът на ваксинираните мишки бързо и ефективно разрушавал токсините, преди да се развие токсичен ефект.

Учените смятат, че тяхната разработка може да се използва за защита на военен и медицински персонал, а също и на други лица, които могат да се сблъскат с подобни отравящи вещества.

Към момента обаче тестовете са провеждани само с мишки, а както е известно, е желателно да не се правят предварително аналогии с хората. Необходими са клинични изпитвания с участие на определен брой хора.

Такива трудно биха били проведени, тъй като е необходимо предварително излагане на нервно-паралитични вещества.