Резултати от мащабно изследване, проведено сред държавите членки на ЕС, показва, че у нас доплащанията за лекарства, са почти, колкото бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4 млрд. лева.

Доплащанията за лекарства, колкото бюджета на НЗОК за 2020 г.

От много години пациентски организации, въз основа на проведени от тях проучвания, твърдят, че у нас здравноосигурените лица се налага да плащат изключително много за здраве.

Почти всяко по-сериозно лечение изисква доплащане,  изключваме по-тежки заболявания,  заради които хиляди семейства се налага да разчитат на дарителски кампании, за да обезпечат финансово лечението на своите близки.

Стига се до ситуации, при които се прилага и т.нар. закон за джунглата – не можеш да си платиш лечение, затова умираш, макар и в повечето случаи българските граждани да се отзовават и даряват средства и се събират. Но трябва ли да се стига до подобни ситуации, след като системата на здравно осигуряване у нас е солидарна.

Тези болни по една или друга причина остават извън обхвата на здравното осигуряване, макар и да не би трябвало да е допустимо това да се случва.

Солидарната система на здравеопазване се изкривява от доплащанията

У нас доплащанията в здравеопазването достигат до такива размери, особено за лекарства, че можем да се сравняваме със страни от т.нар. трети свят. Плащат се здравни осигуровки и отделно трябва да се заделят пари за лечение, когато се наложи.

Това е една от причините, поради които повечето български граждани с такава неохота си плащат вноските за здраве, макар и това да е задължение по Закона за здравното осигуряване, и няма как да се избегне.

В повечето случаи, когато се наложи на здравноосигурен или за него близък – възрастен роднина или дете, да посети лекар, се налага да си плаща прегледи и изследвания понякога и в пълен размер. Що се отнася до лекарства – това е друга тема, но всичко е на 100%.

Това напълно изкривява представата за солидарна здравна система – да плащат всички, за да може този, който има нужда да ползва медицинско обслужване.

Преглед на Позитивния лекарствен списък показва, че у нас за повечето лекарства се налага здравноосигурените да доплащат и то не малки сума. Само за няколко заболявания лекарствата се покриват напълно от бюджета на НЗОК, и едно от тях е хепатит С.