Възможно е те да предизвикат алергия и астма при хората.

Американски учени провеждат детайлен анализ на аерозолите на атмосферния въздух и откриват в облаците, които могат да предизвикат алергия и астма.

Гъбички в облаците влошават състоянието при астма

От Калифорнийския университет през 2016 г. провеждат изследвания на атмосферния въздух в щата Оклахома.

С помощта на специален прибор събирали най-малките частици с размер 20-60 нанометра, и проучили техния състав, като ги поставили на повърхността на платинена нишка, с помощта на масспектрометър.

За учените било съвсем неочаквано откритието на фини прахови частици в атмосферата.

Авторите предполагат, че в миналото тези фрагменти са били неизвестни, тъй като имат много малки размери – не повече от 30 нанометра. Изследванията на атмосферата са провеждани през август-септември над селскостопански район.

Според резултатите от замерванията се оказва, че съдържанието на гъбични фрагменти в атмосферата в пъти превишавало допустимите норми.

Откритите образувания представляват сериозна заплаха за здравето на човек – поради  миниатюрния си размер те могат безпрепятствено да проникнат в белите дробове, предизвиквайки алергия и астма.

Какво се случва със спорите на гъбички, когато попаднат във въздуха

За изясняване на механизма за насищане на въздуха с фрагментите на спорите, учените провеждат експеримент, резултатите от който показват, че попадайки във въздуха гъбичните спори поемат влага, увеличават размерите си и след това се разкъсват на фрагменти с диаметър от около 30 нанометра.

Появата на голямо количество атмосферни наночастици се свързват с реакцията на газовете във въздуха, не се образуват при разрушаване на по-големи частици.

Неочаквано било идентифицирането на фрагменти на гъбички – частици спори, които се разпадат, след като увеличават размерите си, след като поемат влага от въздуха.

Резултатите от изследването дават обяснение защо при дъждовно и влажно време се влошава състоянието при астма.

Според изследователите тези наночастици участват във формирането на градоносни облаци, играят ролята на ядра, около които молекулите вода се събират много по-бързо от неувредените клетки, които са с много по-големи размери.

Така се формират ледени кристали, от които се образуват и облаци. Експериментът потвърждава образуването на лед около тези спори за много кратък период от време.

Малките неувредени биологични клетки са много редки в атмосферата, а наночастиците на гъбички са много разпространени и е възможно да имат съществен принос при образуването на лед в облаците.