Много хора обичат да се наслаждават на горещите бани или да „сгреят костите си“ в сауната. Тази приятна и отпускаща процедура способства за прочистването на организма и за ускоряването на веществата.

Но резултатите от ново проучване показват, че всъщност ползата от сауната не се ограничава единствено до отпускането и доставянето на удоволствие – тя също способства за понижаването риска от настъпването на смърт поради сърдечно-съдови заболявания и дори за намаляването на общата смъртност.

Група учени от Финландия, начело с Dr. Jari A. Laukkanen, наскоро публикуваха резултатите от своето проучване в JAMA Internal Medicine.
Проведените по-рано изследвания също неведнъж са установявали ползите от сауната за доброто здравословно състояние на сърдечно-съдовата система.

Въздействието на високата температура на сауната, която обикновено се препоръчва да се поддържа в рамките на 80-100 °C, се свързва с подобряване на циркулацията на кръвта, понижаване на артериалното налягане и подобряване на сърдечната функция.

Въпреки това доктор Laukkanen и неговите колеги отбелязват, че влиянието на дългосрочното регулярно въздействие на сауната на риска от внезапната сърдечна смърт, от фатална исхемична болест на сърцето /ИБС/ и общата смъртност поради каквато и да е причина – до сега почти не е изследвано.

За да попълнят тази празнина в научното познание, авторите на изследването набрали за своята научна работа 2315 мъже на възраст 42-60 години., живеещи в източна Финландия, които взели участие в голямото финско изследване innish Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study.

Към момента на началото на изследването – през 1984 г., всички негови участници попълвали анкети, в която се съдържали въпроси за честотата, продължителността на престоя в сауна, а също и за средната температура в нея.

За изследвания период – почти 21 години, били регистрирани 190 случая на внезапна сърдечна смърт, 281 случая на исхемична болест на сърцето с летален изход, 407 случая на смърт поради други сърдечно-съдови заболявания - общият брой на смъртните случаи от всички тези причини бил 929.

Авторите на изследването установили, че при хората, които посещавали сауна 2-3 пъти седмично, се наблюдавало понижаване на риска от внезапна сърдечна смърт с 23%, намаляване на вероятността от обостряне на ИБС с настъпване на смърт с 22%, понижаване на риска поради други сърдечно-съдови заболявания с 27% и понижаване на риска от обща смъртност с 24%, в сравнение с мъжете, които посещавали сауна веднъж седмично.

Освен това учените установили, че продължителността на посещението в сауната също влияе на резултатите – при мъжете, които прекарвали в сауната 11-19 минути се установило намаляване на риска от внезапна сърдечна смърт със 7% в сравнение с тези, чиито престой бил с продължителност по-малка от 11 минути.

А тези участници, които прекарвали в сауната повече от 19 минути, били с 52% по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания спрямо тези, които престоявали в сауната по-малко от 11 минути.

Учените посочват, че получените от тях първоначални резултати са останали същите, дори след отчитане на такива сърдечно-съдови рискови фактори като тютюнопушене, артериална хипертония, нивата на холестерола и на триглециридите в кръвта и други фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.

Коментирайки получените от тях данни, авторите на изследването посочват:

„От това изследване се сдобихме със солидни доказателства, че редовните посещения на сауна представляват начин за предпазване от фатална прогресия на сърдечно-съдовите заболявания.“