Професор Робърт Капон от Института по молекулярна биология – Австралия, в продължение на 16 години участва в програма за проучване на австралийска почва за микроби с биологична активност. И в долина на остров Тасмания, южно от Австралия, успява да открие удивителни гъби.

Очаква се на пазара ново обезболяващо с по-малко странични ефекти

Находката не представлявала нищо особено: гъби от известен вид пеницилини, които обаче никога досега не били срещани, само по себе си това не променяло нищо. Най-интересното било открито вътре в самите тях.

От гъбите се извличат 3 форми на тетрапептиди - вериги от 4 аминокиселини, съединени с пептидни връзки. И тези пептиди неочаквано имитирали ендорфини, сходни по начин на действие с опиатите.

Учените се вглеждат по-внимателно и забелязват любопитна молекулярна структура на находката. Такава, каквато никога не сме виждали по-рано.

Някои молекули са несиметрични отляво и отдясно. Има леви и десни молекули, и тази разлика има огромно значение. В природата почти всички аминокиселини са с асиметрия отляво.

Съществуват и изключения отдясно, но се срещат доста по-рядко. Такива са и молекулите на новооткритите гъби.

С това откритие може би търсенето на Светия Граал на обезболяващите препарати завършва тук.

Каква ли ще е цената на новото обезболяващо, засега не е ясно

Повече от 15 години отнемат лабораторните разработки и сега международният екип, оглавяван от представители на Университетите на Сидни и Куинсланд завърши създаването на обезболяващ препарат, който е също толкова ефективен, колкото и опиатите, но със значително по-малко количество странични ефекти.

Заявката за патент е подадена в Австралия, и се очаква след няколко месеца да стане ясно, очаква ли се в аптеките поява на ново лекарство.

Каква ще бъде цената му, все пак целият екип от учени, които са се ангажирали с разработката, желаят да получат някаква възвръщаемост.

Самите университети едва ли ще търсят бързо възстановяване на разходите, още повече, че ако са покривани от публични фондове.

Резултатите са публикувани в научното списание PNAS – водещо американско списание за публикации на оригинални научни изследвания в различни области, основно в биологията и в медицината.