Учените за първи път създадоха ембриони на мишки в лаборатория от стволови клетки, без семенна течност и яйцеклетки.

Цял ембрион без сперматозоид и яйцеклетка

Изследователи от Медицинския център към Университета на Тексас наистина създадоха структури, които напомнят на бластоцисти на мишки.

Естествено бластоцист се образува около 5 дни, след като сперматозоид е оплодил яйцеклетка и представлява сфера с кухина, в която се натрупва вътрешна клетъчна маса – повече от 100 ембрионални стволови клетки.

От тях се образуват постепенно всички тъкани на зародиша. След като бластоцистът се имплантира в матката, може да се развие до ембрион.

Учените създадоха изкуствен бластоцист от стволови клетки с разширени възможности, които могат да се превръщат във всички видове тъкани на организма на зряла мишка.

В рамките на експеримента стволовите клетки се отглеждали съвместно в специална хранителна среда. Използвана е система на 3-измерна диференциация, чрез която се генерират подобни на бластоцисти структури.

Много сходни с естествения първичен стадий на ембрионите

EPS-бластоцисти напомнят по морфология и на разпределение на клетъчни линии на естествените, които се образуват при оплождане. При тях се повтарят основни морфогенетични събития по време на преимплантационното и ранното постимплантационно развитие invitro.

Изкуствените бластоиди съдържат същите 3 първични типа клетки, които са открити в естествените бластоцисти, също са и със сходен размер и експресия на гените.

Някои EPS-бластоиди се имплантират в матката и вътреутробно генерират живи тъкани, макар и доста далеч от истинските.

Според изявленията на изследователи, техният труд потвърждава концепцията, че EPS-бластоиди могат да се генерират от зрели клетки посредством клетъчно препрограмиране.

EPS-бластоидите осигуряват уникална платформа за изучаване на ранна ембриогенеза и проправят път към създаване на жизнеспособни синтетични ембриони с използване на култивирани клетки.

Други учени, които работят в същата област, определят изследването като прекрасно, значимо, макар и всички да са на мнение, че предстои преодоляването на много препятствия, докато се стигне до практически резултати.

Лабораторните бластоиди демонстрират в матката признаци на дезорганизация. Това означава, че не могат да се развият в жизнеспособни ембриони, от които да се родят мишлета.