Учени от университета Ексетър /Великобритания/ предполагат, че металът волфрам и неговите съединения оказват цитотоксично въздействие върху човешкото тяло.

Проведеното от тях изследване показало, че високите концентрации на волфрам в урината са свързани с удвояване на риска от развитие на инсулт. Резултатите от проучването са публикувани в списание „PLOS ONE“ .

Екипът учени под ръководството на Джесика Тирел анализирал данните, получени в хода на мащабно изследване на здравето на 8614 американци на възраст от 18 до 74 г. за 12-годишен период.

Била установена силна корелация между наличието на високи нива на волфрам в организма, състояща се в увеличена концентрация на метала в урината и повишеният риск от инсулт.

Особено изразена е таза връзка, както показали и резултатите от изследването, при млади хора, във възрастовия диапазон до 50 години, при които наличието на волфрам увеличава риска от инсулт 2 пъти.

Резултатите от проучването са получени с отчитането на всички съпътстващи рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Авторите на проучването предполагат, че отрицателното въздействие на волфрама вероятно е свързано с оксидативния стрес, индуциран от метала в човешките клетки.

Волфрамът и неговите сплави и съединения са широко използвани в металургията, както и за производството на потребителски стоки, като компютри и мобилни телефони, с което е свързано и рязкото увеличаване на обема на използването на метала в световната индустрия през последните години.

Въпреки това токсикологията на този метал и досега остава слабо проучена.

Учените смятат, че една малка част от метала по време на производството може да попадне в околната среда, във водните системи и в почвата и в крайна сметка и в човешкия организъм.

Авторите на проучването подчертават, че не са наясно защо при някои хора волфрамът се натрупва в тялото, но е важно да се проучат и да се предотвратят свързаните с това рискове за здравето.

Съавторът на изследването Николас Осборн посочва, че връзката между инсулта и волфрама може би е само върхът на айсберга.

Все повече нови химически вещества, появяващи се в резултат на внедряването на най-новите научни открития в производството, попадат в околната среда и се натрупват под формата на химически коктейл в телата ни. Въпреки това ние все още не нищо не знаем за тяхното въздействие върху човешкото здраве.