Думата „зависимост“ обикновено в България се асоциира с алкохол и наркотици.

Но ново изследване на учени от университета „Бейлор“, САЩ, повдига въпросът за възникване на нова форма на зависимост – от мобилните телефони.

Проучване на поведението на ученици от горните класове показало, че около 60% от тях отговарят на определението за „зависимост“ от мобилните телефони.

Те прекарват прекалено много време на мобилните си телефони и изпитват безпокойство и тревога, ако дълго време не са поглеждали към устройството или ако то е някъде около тях.

Екип от учени, ръководен от доктор Джеймс Робъртс, установи, че студентите и учениците от горните класове прекарват средно по 9 часа на ден, използвайки мобилните си телефони.

„Това е поразително! Непрекъснато нарастващите технологичните възможности на мобилните устройства, вместо да доведат до намаляване на разходваното пред тях време, напротив, то постоянно се увеличава и създава опасност от развитието на смартфон зависимост“ – посочва доктор Робъртс.

Резултатите от това проучване бяха публикувани в „Journal of Behavioral Addictions“.

В частност съществуват основателни опасения, че такова зависимо отношение към мобилните устройства ще доведе до понижаване на успеха на ученика или съответно на студента.

Вторият проблем, провокиран от прекомерното използване на мобилните телефони, се явяват конфликтите с преподаватели, с работодатели и дори и до напрежение между членовете на семейството.

Всички те биха се дължали на прекомерното отклоняване на вниманието поради употребата на мобилния телефон.

Целта на изследването била да се изясни, какви точно действия с мобилния телефон водят до най-силна зависимост.

Екипът учени провел онлайн проучване с участието на 164 студенти на възраст 19-22 години. На участниците били предложени варианти за действия, които те най-често извършват със своите мобилни телефони.

Освен това в анкетата имало предложения с характер да се съгласят или да не се съгласят с твърдения като „У мен възниква чувство за тревожност, ако дълго не съм поглеждал мобилния си телефон.“ или „Аз смятам, че прекарвам твърде много време в използване на мобилното си устройство.“

Най-популярните действия, които били извършвани на мобилния телефон били: изпращане на текстови съобщения SMS/94.6 минути на ден/, изпращане на съобщения по електронната поща E-mail, четене на новинарския фийд на Фейсбук /38.6 минути на ден/, търсене в Интернет чрез онлайн търсачките /34.4 минути/ и слушане на музика /26.9 минути на ден/.

Именно текстовите съобщения и социалните мрежи са основната причина за пристрастяването към мобилните телефони.

Коментирайки резултатите от проведеното от тях изследване, авторите отбелязват:

„Резултатите от нашето изследване показват, че някои видове дейности, извършвани на мобилния телефон, по-често водят до формирането на зависимост от него, отколкото други и тези причини за зависимост се различават по полов признак.

Мобилният телефон трябва да ни дава свобода на общуване, на търсене на информация и т.н. Но ние виждаме страничен ефект от напредването на технологиите – появата на патологична привързаност към мобилните телефони, оказващи неблагоприятно въздействие върху някои аспекти на живота.“