Травма и увреждане на лицето или на отделни негови части могат да бъдат в резултат на нещастен случай, престъпни действия или падане, спорт или бедствия, извънредни ситуации.

Най-често уврежданата част на нашето тяло е носа, който е издаден напред и поема върху себе си силата на ударите.

Нараняванията обикновено се падат на носната преграда – хрущялен участък в носа, или се формира фрактура в областта в областта на носната конха.

Сериозните увреждания на лицето и на носа винаги изискват хирургичен преглед.

Увреждания на лицето и на носната преграда

При травми на носа и на лицето често страда т.нар. 4-ъгълен хрущял или носната преграда.

Обикновено при удар в лицето и в носа, се формира травма на 2-те места - по границите, където се съединява с костта вътре в носа и в зоната на съединение със собствените кости.

Такива са възможните последствия при удари, падане надолу с въвличане на носа и при спортни занятия.

При травми на преградата възниква хематом и силен оток на носа, който обхваща цялото лице, установява се кръвотечение с различна степен на интензивност.

Носът е визуално изкривен, носово дишане отсъства почти напълно, възниква силна болка в засегнатата област.

При неправилно изправяне или липса на корекция на носната преграда се формира постоянна деформация, поради което се променят чертите на лицето и страда дихателната функция.

В резултат на изкривяване на носната преграда е възможно да възникне затруднение на носовото дишане и хъркане през нощта.

Първа помощ – кръвотечение и деформации

Пострадалият трябва да се успокои, да му се дадат обезболяващи – ако има под ръка, да се приложи лед към мястото на увреждането за намаляване на отока, и незабавно на лекар.

Изкривяването на носната преграда трябва да се коригира незабавно, в лекарския кабинет, с постепенно притискане на издадената част на носа.

Това е много болезнена процедура, често се провежда единствено с местна упойка.

Фиксира се с памучни тампони, които едновременно спират и кръвотечението.

Ако изкривяването на преградата не е било коригирано, впоследствие вече се провежда планово, при наличие на здравословни проблеми и визуална деформация.

Операцията се провежда под пълна упойка, премахва се част от изкривената преграда и се връща в анатомичното ѝ положение с хирургични инструменти.

Фрактура в зоната на костите

Лявата и дясната носна кост са достатъчно тънки, затова и фрактурата в областта на тези анатомични образувания може да протече при относително малки травматични въздействия.

Фрактурата на костите на носа се образува като травма без изместване на отломките на костите, така и с тяхното изместване.

В последните случаи е възможна промяна на формата на носа, което изисква специализирана медицинска намеса за изправяне на формата на органа и възстановяване на неговата функционалност.

Фрактура на носните кости се формира както в резултат на силен страничен удар или нанасяне на травма отпред.

При преден удар се засягат обикновено всички кости на носа, костните отломки падат вътре, и това деформира гръбнака на носа.

Силните странични удари водят до изместване на гръбнака на носа в една посока, или се притиска страничната повърхност на носа от страната, където е бил удара.

Проявленията на фрактура на носа се проявяват със следните признаци:

• Видимата част на носа е изменена или деформирана;
• Носът е отекъл и боли силно;