Резултатите от мащабно европейско изследване показват, че редовните изследвания на простатната жлеза намаляват смъртността от рака на простатата с повече от 20%.

Въпреки това авторите подчертават, че този подход също води до високо ниво на хипердиагностика и поради това е твърде рано да се въведе повсеместно рутинно изследване за рак на простата чрез ПСА – тест или туморни простатни маркери.

В световен мащаб рака на простатата е второто най-разпространено злокачествено заболяване при мъжете. През 2008 г. по света е имало около 910 000 случаи на рак на простатната жлеза и по прогнозите на експертите, към 2030 г. мъжете, засегнати от това заболяване ще нараснат почти двойно, до 1.7 млн. души.

Ракът на простатната жлеза много рядко възниква при мъже на възраст до 40 години, но риск от това заболяване значително се увеличава след 50-годишна възраст. 6 от 10 случаи на рак на простатата са при мъже на възраст над 65-годишна възраст.

Към настоящия момент не съществува рутинна програма за скрининг на рак на простатната жлеза, достъпен е само тест за специфичен простатен антиген /ПСА/ - това е вещество, което простатата отделя в кръвта. Високото му ниво може да бъде симптом на злокачественото заболяване на простатната жлеза.

Препоръките за осъществяване на скрининг на рак на простатата се различават между различните държави и дори и на регионално ниво.

Например в САЩ експертите от US Preventive Services Task Force съветват мъжете да изследват простатата си само при наличие на симптоми.

А специалистите от American Cancer Society препоръчват на представителите на силния пол над 50-годишна възраст да се обръщат към своя лекар за решаването на въпроса за целесъобразността от провеждането на такъв скрининг.

Във Великобритания също няма национална програма за рутинно изследване за рак на простатата. Но има програма за контрол на риск от злокачествени заболявания на простатната жлеза (Prostate Cancer Risk Management Programme).

Тя е насочена главно към мъжете, които са обезпокоени, че са изложени на риск от развитие на рак на простатата, например поради наличието на фамилна анамнеза.

През 1993 година е стартирало Европейско рандомизирано изследване за скрининг на рак на простатата (European Randomised study of Screening of Prostate Cancer, ERSPC). Неговата цел е била да се проучи въпроса за целесъобразността на въвеждането на рутинни ПСА – тестове за всички мъже над определена възраст.

В това изследване, резултатите от което неотдавна бяха публикувани в списание The Lancet са взели участие над 162 000 мъже на възраст между 50 и 74 години от 8 европейски държави.

Участниците били разпределени в 12 групи и на всеки 4 години на първата от групите било провеждано изследване на простатните туморни маркери, а на втората не били прилагани никакви диагностични методи. В Швеция този скрининг дори се провеждал дори на всеки 2 години. На участниците, на които се установявало ниво на ПСА над 3 нанограма на милилитър кръв, била извършвана биопсия на простатата.

По време на 13-годишното изследване, в групата, в която била провеждана диагностика били установени 7408 случаи на рак на простатата, а в другата група 6107 случаи.

Резултатите от първите 9 години от провеждането на изследването показвали, че скринингът за рак на простатата, понижил смъртността от това заболяване с 15%. На 11-тата година от старта на проучването това съотношение нараснало до 22%. А по-нататъшното наблюдение не е довело до допълнително понижаване на смъртността от рак на простатата.

Но въпреки това според авторите на изследването е рано да се препоръчва въвеждането на рутинно изследване за рак на простатата.

Изследователите отбелязват още, че хипердиагностиката се среща при 40% от случаите на злокачествено заболяване на простатната жлеза, открити при скрининг.

А това може да доведе до излишно лечение и много странични ефекти като уринарна инконтиненция и импотентност.

Според учените са необходими още изследвания на първо място, за да бъде понижена честотата на хипердиагностиката и безполезните биопсии на простатата.