Психолозите от Университета на Калифорния в Риверсайд твърдят, че решението за спазване на социално дистанциране в ранните стадии на COVID-19 e свързано с паметта на човек.

Защо при добра памет спазваме указанията на правителството

Под работна или оперативна памет се разбира този неин тип, който използваме за временно съхранение на информация.

Основен неин компонент е системата за контрол на вниманието, което включва ограничена обработка на данни. Работната памет е една от разновидностите на краткотрайната и позволява да се задържат получените данни в ума за малък период от време, буквално за няколко секунди.

Обемът на този вид памет определя много когнитивни функции, включително обучение и оценка на текущата ситуация.

При изследването, което се провежда от 13 до 25 март 2020 г. участват 850 американци. През този период изминават първите 2 седмици от обявеното от президента на страната извънредно положение, заради епидемията от COVID-19.

Доброволците минават редица проучвания, сред които и на тема социално дистанциране.

Оказва се, че участниците в изследването с голям обем оперативна памет са по-добре осведомени за важността и значимостта на социалното дистанциране с отчитане на разходите за неговото спазване.

В резултат доброволците с по-добра оперативна памет по-внимателно следвали указанията на правителството по повод социалното дистанциране по време на епидемията от COVID-19.

Защо спазваме социална дистанция при по-добра памет

Засега остава неясно как обемът на оперативната памет и свързаната с него способност да се вземат решения влияят на склонността да се спазва социална дистанция.

Учените отбелязват, че в САЩ в ранните етапи на въвеждането на ограниченията се наблюдава доста високо ниво на неспазване на социално дистанциране, което основно в страната е доброволно.

Една от причините за това, според психолозите, вътрешното безпокойство по повод социално икономическите сътресения, които са свързани с него.

Може би процесът на вземане на решения по резултатите от оценката на ползите и загубите от социалното дистанциране не е толкова сложно за хора, които са с добра работна памет.

При добра работна памет успяваме да преценим, че социалното дистанциране и произтичащите от него икономически проблеми ни дава нещо повече.