Представата за свойството на стайните растения да подобряват качеството на въздуха в домове и офиси е доста надценена. Този факт се доказва от нов научен обзор.

Опровергаха 30-годишна заблуда

Това бе една от най-продължително разпространените заблуди. Растенията са великолепни, но всъщност не пречистват въздуха в помещенията достатъчно бързо, че да повлияят на качеството му у дома или в офиса.

Изследователите анализират резултатите от 12 изследвания, обхващащи 30 години проучвания.

Основният извод се заключава в това, че естественият и вентилационен въздушен обмен в помещенията – домове и офиси – понижават концентрацията на летливите органични съединения много по-бързо, отколкото растенията.

Шумният експеримент, създал заблудата, че стайните растения пречистват въздуха, е проведен от НАСА през 1989 г. Целта е да се открие начин за пречистване на въздуха в космическите станции.

Обявено е, че растенията могат да се използват за пречистване на въздуха от химически вещества, предизвикващи рак.

Проблемът е в това, че този вид експерименти се провеждат в лабораторията – изолирана среда, която има много малко общо с дома или с офиса.

Как се създава тази толкова трайна заблуда

Растение в саксия, в рамките на експеримент, било сложено в малка херметична камера, с обем не повече от 1 кубичен метър, и разпръсвали един вид летливи органични съединения, разпадът на които се проследявал в продължение на няколко часа и дори дни.

Получените данни впоследствие не са проверени в реални помещения с естествен или вентилационен въздушен обмен.

Авторите на проучването, използвайки данните от изследванията, изчисляват показателя, който се нарича „скорост на подаване на чист въздух” .

Те установяват, че скоростта, с която растенията понижавали концентрацията на летливите органични съединения в камерата, била няколко пъти по-ниска от стандартната скорост на въздушен обмен в сградата.

Това доказва, че общото влияние на растенията върху качеството на въздуха в помещенията не е от значение.

Това е метричен стандарт, използван за научни изследвания за въздействието на въздушните филтри върху вътрешната среда.

Повечето учени, провеждали такива изследвания, не са ги анализирали от гледна точка на инженерната екология и не разбирали как скоростта на въздушния обмен взаимодейства с влиянието на растенията върху качеството на въздуха в помещенията.