Здравите белите дробове са основа за нормалната жизнена дейност на човека. При каквито и да е нарушения в дихателната система започват сериозни проблеми в организма като цяло.

Възможно е човек дълго време да не подозира, че в белите дробове протичат някакви негативни процеси. А понякога на фона, на пръв поглед, на пълно здраве, е възможно да възникне свистене и хрипове.

Как да реагираме на необичайните звуци от белите дробове

Физиология на дихателната система

Белите дробове се състоят от бронхиално дърво и алвеоли, въздухът преминава през големите бронхи, при намаляване на техния лумен, въздухът среща по-голяма съпротива и започва да преминава сякаш през тесните стени на малките бронхи и бронхиоли.

Проникването на въздух от алвеоли през капилярната стена в кръвта също преминава в резултат на дифузия.

Ако този процес протича в норма, и нищо не пречи на процеса на дишане, то странични шумове от белите дробове едва ли ще се появят. А ако се появи препятствие по пътя на въздуха, като започва да действа сила на триене. Такова препятствие може да са:

  • Храчки;
  • Свиване на бронхите, поради оток вследствие на възпаление;
  • Алергичен спазъм;
  • Чуждо тяло;
  • Тумор.

Всички тези явления водят до образуване на т.нар. странични дихателни шумове или хрипове. Възможно е те да бъдат чути от самия човек, но едва ли ще може правилно да ги разтълкува.

Как се определят

Естествено, при поява на някакви странични звуци в белите дробове не може да се очаква, че ще мине от само себе си. Важно е навреме да се потърси лекарска помощ.

Съществува цяла класификация на страничните дихателни шумове, в която се отразява характерът на звука, който чува лекарят чрез фонендоскоп – специално устройство, чрез което могат да се доловят белодробните шумове.

Лекарите могат да чуват различни шумове. Различават се влажни и сухи хрипове, сред влажните съществува деление на хрипове с големи, малки и средни мехури.

Също могат да се чуят звуци от пукане на алвеоли, което може да се случи при наличие в тях на патологичен процес.

Още един звук, който може да чуем това е триенето на листчетата на плеврата, когато са възпалени  - този звук се нарича шум от триене на плеврата.

Съществуват и други дихателни шумове – така на практика всякакви шумове възникват при някакъв патологичен процес в белодробната тъкан, в трахеята, бронхите и плеврата.

Шумът, който може да се чуе отстрани на дистанция може да е проявление на генерализиран бронхоспазъм, който се съпровожда  други симптоми, например, задъхване.

Ако лекар при преглед чуе подобни дихателни шумове, тогава са необходими допълнителни изследвания.

В рамките на тази допълнителна диагностика може да е необходим цял комплекс от мероприятия, който включва:

  • Рентгенография;
  • Спирография;
  • Допълнителни изследвания, инструментални и апаратни, въз основа на резултатите от тях пациентът се насочва на допълнителни изследвания с използване на други методики – ендоскопски, хирургични, радиоизотопни.

След това отново на лекар. Разбира се, по резултатите от всички изследвания се установява диагноза и се назначават съответните изследвания.

Терапията се предлага от лекар в зависимост от причините за развитие, продължителността на заболяването, от тежестта на състоянието на пациента и други фактори.

Само лекар специалист може да избере подходящ метод и обем на лечение, самолечението в тази ситуация е недопустимо и се последва от развитие на усложнения, някои от които могат да са смъртоносни.

Профилактични мероприятия

Както на всички ни е известно, едно заболяване е много по-лесно да се предотврати, отколкото да се справяме с неговите последствия.

За различните заболявания съществува профилактика, което предполага предотвратяване на повторни случаи на заболявания, усложнения, особено ако заболяването е хронично, например, бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест.

Профилактиката може да е насочена към намаляване на контакта с алергена, лечение на съпътстващи заболявания на устната кухина, кариес.

Препоръчва се водене на здравословен начин на живот, спиране на цигарите и други вредни навици, поставяне на задължителните ваксини и много други мерки по предотвратяване обострянето на заболявания на белодробната система.