Всеки от нас е чувал, че съвременният свят е доминиран от епидемията на нарцисизъм. Но това, което пишат в много книги и списания, често представлява съвкупност от обидни и невинаги справедливи стереотипи.

В популярната психология съществува т.нар. противоположност на нарцисизма, наричана синдром на самозванеца. В този случай човек не е способен да приписва своите успехи на собствените си способности и на личностните си качества.

Разбира се, всяка крайност – това не е добре за психическото здраве, тъй като да бъдеш в златната среда е много по-добре. Но дори и толкова полярни състояния имат своите предимства, от които можем да се възползваме.

Какви са ползите от нарцисизма

Какви хора са нарцисите

За начало трябва да разберем – що за хора са нарцисите? Това болест ли е или т.нар. черта на характера?

В съзнанието на болшинството хора тази дума се асоциира с надменни, горделиви и самовлюбени личности, които винаги са безразлични към чувствата на другите и ги използват за своите цели от най-ранно детство.

Мненията на лекари и учени от цял свят за това дали нарцисизмът се смята за реална диагноза, са разделени.

Например, в Международната класификация на болестите такова заболяване липсва, докато американските психиатри поставят диагноза „нарцистично личностно разстройство” и лекуват пациентите в съответствие с официално одобрени препоръки.

Нарцисизмът при децата – това съвсем не е рядко явление. Данните от статистиката показват, че около 3% от подрастващите имат такова психическо разстройство. За тях са характерни някои специфични черти:

  • Постоянна потребност от похвали и възхищение;
  • Вяра в собствената изключителност и индивидуалност;
  • Фантазия за безграничната власт и за успех;
  • Липса на съчувствие към другите хора;
  • Използване на околните с цел постигане на желаното.

Точен отговор на въпроса, ражда ли се човек нарцис или става такъв, е невъзможно да бъде даден. Зигмунд Фройд е твърдял, че нарцисизмът е неизменна част от човека още от раждането му.

За децата в предучилищна възраст и за тези в начална училищна завишената самооценка – това е норма и дори гаранция за психическото здраве.

Много хора придобиват подобно разстройство на фона на преживяна психологическа травма или следствие на оценъчен модел на възпитание „прави така, както ти казваме, и мама и татко ще те обичат”

Нарцисизмът не пречи на обучението – напротив

Негативните аспекти на това разстройство са много, дори пречи на детето да има нормални отношения с родителите. Но има ли нарцисизмът предимства за околните, това е, което е важно не само за самия човек? Учените казват, че има такива ползи.

През 2018 г. учени от Кралския университет в Белфаст публикуваха резултати от изследване, целта на което е оценка на влиянието на нарцисизма върху успехите на учениците в училище.

Общо е проведено анкетиране на 340 души от 3 различни училища в Милано /Италия/. Учените постоянно общували с учениците и освен анкети, провеждат и редица психологически тестове.

Установило се, че децата с нарцисизъм наистина имат по-високи оценки в сравнение със своите връстници. Имало е с какво да се гордеят.

Предположението е, че това явление е свързано с общите особености на поведение на нарцисите. Известно е, че тези хора по-лесно формулират стратегии, необходими за постигането на желаната цел.

При тях липсва важен фактор, който може да доведе до забавяне – неувереността в крайния резултат. Тези черти не са толкова лоши, нали?

Емоциите и личностните качества се възприемат като добри и лоши, но психологическите черти са резултат от еволюцията. Всъщност те не могат да бъдат добри и лоши, а са само част от адаптацията на човек.

Напълно е възможно прословутата епидемия от нарцисизъм да е в резултат от еволюцията в съвременното общество.

От селфи в социалните мрежи до личностно разстройство

Всяка епоха има своя „болест на духа”. Например, в началото на 20-ти век за класически пациенти на психолозите се смятаха хора с истеричен личностен тип. В средата на миналото столетие преобладаваха проблемите от спектъра на шизофренията. Сега характер на епидемия придобива нарцисизмът.

В съвременното общество се обръща много голямо внимание на оценката на другите. Пример за това са социалните мрежи – всяка от тях има определен набор от лайкове, класове и други виртуални признаци на успешност.

Обществото задава недостижими стандарти – да бъдеш красив, умен, богат – и всичко това едновременно.

Социалните мрежи дават на хората възможност да се приближат до този идеал, като внимателно филтрират информацията за себе си, излагайки на показ само привлекателните страни на ежедневието си. Не е изненадващо, че така се създава благоприятна почва за процъфтяване на нарцисите.