Страшно много хора страдат от така нареченoто ниско самочувствие – тоест ниската самооценка, базирана на това какво мислят те за себе си, като цяло.

Едно от задължителните условия, за да имаш високо самочувствие, а може би и най-важното такова, е да се харесваш. Това обаче се оказва доста по-трудно, отколкото звучи за една огромна част от населението. Рядко срещаме хора, които наистина се харесват и са наистина доволни от имиджа, който имат, от впечатлението, което оставят у другите, които не мразят тялото си и начина, по който изглеждат и които са щастливи със самите себе си.

Какво означава да имаш високо самочувствие?

Високото самочувствие в никакъв случай не бива да се бърка с високомерността, надменността и надценяването – неща, които много от нас са склонни веднага да свързват с него.

Не, да имаш високо самочувствие означава да бъдеш уверен в себе си и възможностите си, да знаеш какво можеш, следователно да правиш това, което можеш, да се обичаш, да знаеш как да си доставиш удоволствие и нещо, от изключителна важност, особено в наше време – да не се самоопределяш с мнението на хората около теб.

Защото когато някой каже нещо за нас, сме склонни да му повярваме, дори и да не го покажем външно. Започваме да се замисляме това нещо така ли е или не е така, с кое наше действие сме оставили подобно впечатление у човека, който го е казал, защо го е казал. Такива ли сме всъщност?

И в края на краищата, сме склонни да приемем и че може би сме такива. Защото успяваме някакси да видим логиката. Грешно.

Това е именно пътя към ниското самочувствие – мнението на другите за нас.

Защо не бива да се впечатляваме от това, което другите казват за нас?

Мнението на хората за нас е провокирано от някакво наше минало действие и да се отъждествяваме с това мнение, всъщност означава да се отъждествяваме със самото наше действие – нещо, което трябва да спрем да правим.

Да имаме високо самочувствие не означава и обратното, обаче – да вървим през трупове и да не се интересуваме от нищо и никого.

Това, което трябва да направим е единствено да се харесваме, както вече казахме – но за да се харесваме, трябва да правим и неща, които да ни накарат да се харесваме.

Затова сме така склонни да приемаме чуждото негативно мнение – защото рядко правим неща за себе си, които да ни помогнат по пътя към щастието.

Как да добием по-високо самочувствие?

Действията ни в повечето случаи са свързани със самото ни битово ежедневие, с това да обсъждаме кой какво направил и защо го е направил, с това да се чудим в коя дискотека да се проявим вечерта, какво да ядем, кой да измие чиниите и какви ли не подобни всекидневни въпроси.

Неща, които правим всеки ден. Еднообразието е един от най-големите наши врагове и колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-добре.

Правейки едни и същи неща, не стигаме до никъде. Дори начина, по който реагираме към тях рядко се променя.

А как да придобием високо самочувствие, ако не правим нищо, за да се развием? За да сме щастливи.
Да, щастието се изразява в различни неща за всеки един от нас, но винаги е по някакъв начин, свързано с развитието и разнообразието.

Правейки неща за себе си, който да ни усъвършенстват е пътя, по който трябва да вървим, за да имаме високо самочувствие.

За да сме уверени във възможностите си, трябва да сме си доказали, че ги притежаваме. А не можем да направим това, без да опитваме и рискуваме и дори, без да грешим. Отнесени в ежедневието, рядко наистина правим това.

А високото самочувствие ни е и ще ни бъде винаги от помощ. Когато се харесваме, и другите ни харесват. А несъзнателно или несъзнателно, всеки иска да бъде харесван – това е заложено в човешката природа и колкото и да се опитваме, никога няма да можем да го променим. Но можем да променим себе си – и да продължаваме да се променяме, за да се харесваме все повече и повече.

За да сме щастливи.