Нормалната телесна температура на жителите на развитите държави постепенно се понижава.

До това заключение стигат учени от медицинския факултет към Станфордския университет.

Как по-бавният метаболизъм води до по-ниска телесна температура

Изследователите анализирали големи обеми данни за телесната температура на жителите на САЩ през 3 различни исторически периода.

Първият масив от данни включвал информация за почти 24 000 ветерани от Гражданската война в САЩ.

Сведения са събирани от 1860 г., тоест става въпрос за хора, родени в началото на 19-ти век. Вторият масив от данни включвал информация за повече от 15 000 души, на които измервали температурата от 1971 до 1975 г.

Третият масив от данни включвал информация, събрана в периода от 2007 до 2017 г., обхващаща повече от 150 000 души.

Общо са анализирани половината от тези данни. Всички измервания на температурата са правени в устната кухина, така както е прието в САЩ.

Анализът показва, че нормалната телесна температура на съвременните мъже и жени е по-ниска, отколкото при хората, живели през 1860 г.

Какво се променя със средата, която ни заобикаля

Така например, мъжете, родени в края на 20-ти век, имат средно с 0,59 градуса по Целзий по-ниска температура от тези, появили се на бял свят в началото на 19-ти век.

Разликата при жените, родени през тези 2 периода, е по-малка около 0,32 градуса.

Изследователите пресмятат, че за всяко десетилетие средните стойности на телесната температура на хората и от двата пола се понижават с 0,03 градуса по Целзий.

Учените свързват този феномен с кардиналните промени в средата, която ни заобикаля през последните 200 години, които са довели до промени на физиологично ниво.

Става въпрос за прогреса на медицината, повишаване на жизнения стандарт, по-добра хигиена, централно отопление.

Комфортните условия на живот са довели до забавяне на обмяната на веществата, понижаване на разпространението на инфекциозните заболявания.

Разходът на енергия за поддържане на телесна температура намалява. От физиологична гледна точка не сме същите, каквито сме били в миналото. Температурата в домовете, контактът ни с микроорганизмите, достъпност на храната – всичко това се е променило.

Всички тези неща означават, че представите, че не се променяме с еволюцията, са погрешни.