Тези 5 черти на характера гарантират успех в живота
Полезно

Тези черти ни помагат да разкрием потенциала си и да постигнем на успех в живота.

Но учените предупреждават – ако се прекалява, всяко от тези качества започва да работи против вас.

Вие сте любопитни, добросъвестни и не обичате много да се състезавате?

А може би притежавате и качества като „висока степен на приспособимост”, „способност за приемане на неопределеността” или „риск-ориентиран подход”?

Според ново изследване, от тези 5 черти на характера се залага личност с висок потенциал, който може да ви помогне да стигнете доста далеч в живота.

Реално, разбира се, всичко стои малко по-сложно, с определени нюанси.

Но ако същите тези качества се проявяват прекомерно, е възможно да ви попречат.

И най-голямата тайна на успеха е как да използваме своите силни страни и да не им позволяваме да се превърнат в слабости.

Резултатите от новото изследване ни позволяват да направим важна крачка напред по пътя към разбиране на сложния процес на влияние на личността върху кариерата.

За успешна кариера е важно да притежаваме следните 5 черти на характера:

1. Добросъвестност

Добросъвестните хора отговорно се отнасят към плановете и се стараят да ги изпълнят прилежно.

Умеят ефективно да потискат случайни импулси и се полагат усилия, за да вземат мъдри решения от гледна точка на дългосрочната перспектива.

След коефициента на интелигентност, добросъвестността често се разглежда като един от главните показатели за бъдещ успех в живота – например, успех в обучението.

Високата степен на добросъвестност на работното място е важен елемент за успешно стратегическо планиране.

Но ако прекаляваме, това ще се отрази неблагоприятно на гъвкавостта ни.

2.Приспособимост

Всеки от нас понякога се тревожи, но хората с висока степен на адаптивност се справят с тревогите и с напрежението в работата с по-голяма лекота. Не позволяват на чувствата да влияят на поведението и на взетите решения.

Тези, които по скалата на приспособимост получават по-ниски оценки, работата под натиск върви по-трудно, но ефектът може да се омекоти с правилна нагласа.

Различни изследвания показват, че помага друга гледна точка към стресова ситуация – не като заплаха за благополучието, а като потенциален източник на израстване.

Тогава хората по-бързо и с по-голяма продуктивност излизат от сложни, дори и най-негативните ситуации.

3. Приемане на състояние на неопределеност

Принадлежите ли към типа хора, които предпочитат всички задачи да бъдат ясно формулирани и изходът от тях да бъде лесно предсказуем?

Или изпитвате удоволствие от неизвестността?

Тези, които притежават повишена степен на търпимост към неопределеността, могат да отчитат и разглеждат множество различни гледни точки, преди да вземат решение.

Това означава, че не са толкова подвластни на догми и са по-гъвкави в своето мнение.

Нетърпимостта към неопределеността може да се разглежда като диктаторска черта.

Тези хора се стараят да сведат сложната ситуация до един обикновен търговски аргумент.

А това може да се смята за типична черта на деструктивното ръководство.

4. Любопитство

В сравнение с другите черти и свойства на характера любопитството често изпада от полезрението на психолозите.

Но последното изследване показва, че вроден интерес към нови идеи влече със себе си множество предимства.

5. Ориентиран към риска подход или смелост

Стараете ли се да избягвате потенциално неприятна за вас конфронтация?

Или смело вървите напред, като смятате бързо да преминете през неприятната ситуация, ще спечелите дългосрочно.

Вторият вариант е печеливш.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.42 77

Malchugani.com banner

Редактор