Какво да правите преди важна среща – например, с нов клиент или интервю за работа? Как да се държите, ако ви се ядосат? Как да си помогнете, когато усетите, че нервите ви предават?

Отговори на тези въпроси ще получите, като прочетете за актуалните психологически прийоми, които ще ви помогнат както в работата, така и у дома?

1. Когато се смее група хора, всеки инстинктивно гледа към този, който му е по-симпатичен, или към този, с който би искал да стане близък човек.

2. Когато се налага ни се налага да направим нещо отговорно или изискващо съсредоточеност, с една дума това, което ни кара да нервничим, си струва да опитаме да подъвчем дъвка или дори да хапнем нещо.

Това се асоциира на подсъзнателно ниво с усещане за безопасност, тъй като обикновено ядем, когато нищо не ни заплашва.

3. Ако някой ни се дразни, и същевременно ние успяваме да запазим спокойствие, то гневът на този човек към нас най-вероятно ще се засили. Но по-късно този човек ще се засрами от поведението си.

4. Ако на зададения въпрос човек отговаря само отчасти, или твърде уклончиво, няма смисъл да го питате отново. По-добре просто да замълчите и да погледнете в очите. Той по-скоро ще разбере, че този отговор не е удовлетворил събеседника и ще продължи да говори.

5. Израженията на лицето, оказва се, могат да са не само следствие на чувствата, но и да предизвикват тези чувства. Обратната връзка работи практически безотказно, така че желаещите да се почувстват щастливи следва да се усмихват колкото се може по-често.

6. Като говорите или пишете писма е по-добре да не употребявате такива фрази – като „аз мисля“ или „струва ми се“. Те се подразбират от само себе си, но придават на думите оттенък на неувереност.

7. Преди важна среща или интервю за работа е добре да си представите, че с този който разговаряте или с интервюиращия ви свързва отдавнашно близко приятелство.

От нас самите почти винаги зависи как да възприемаме ситуацията, и нашето спокойствие и непринуденост могат да се предадат на събеседника.

8. Ако успеем да накараме себе си искрено да се радваме от срещата с някого, при следващата среща този човек сам ще се радва да ни види – например, кучетата прилагат постоянно този трик спрямо нас.

9. Хората са склонни да се съгласяват и на по-малкото, след като са се отказали от по-голямото.

10. Не по-малко полезна информация може да се извлече, като се обърне внимание на краката на събеседника. Ако, да кажем, върхът на обувките му гледа в противоположна на нас посока, това обикновено означава, че човек желае по-скоро да приключи разговора.

11. На повечето от нас ни се е налагало да присъстваме на срещи или събрания в ситуации, когато сме имали основания да очакваме остри и неприятни критики от някого.

При подобни обстоятелства е по-добре да седнем до човека, когото очакваме да изсипе помия върху нас.

Практиката показва, че в такива случаи потенциалният критик загубва целия си плам и намерение да атакува или в крайна сметка атаката ще се окаже много по-мека.

12. Болшинството от хората не различават великолепието от елементарната увереност. Ако успявате да я демонстрирате с цялата си същност, тя ще се превърне в магнит за околните.