Според изследване на организацията Save the Children България се намира на 44-то място от 178 страни по ниво на майчин комфорт. В статистическите данни се отчитали социални фактори:

• рискове от смъртност при раждане;
• шансовете на детето до доживее до 5 години;
• какво образование могат да получат децата;

• брутен национален доход;
• Процентно съотношение на жените спрямо мъжете в политиката;

Първите 3 места се заемат от скандинавските страни, от нашите съседи най-напред е Гърция на 19-то място, следвана изненадващо от Сърбия, която е преди нас – на 35-то място, след нас са Турция – на 65 и веднага след това и Румъния – на 66.

А на последното 178-мо се оказва Сомалия.

Каква е финансовата помощ в различните страни, която се полага на деца и родители от държавата.

Къде плащат най-много за раждане на деца?

1. „Нефтени деца” – Арабски емирства

Гражданин на ОАЕ може да стане само детето, което се роди в семейство на граждани на тази държава.

В сравнение с общото население на страната гражданите на ОАЕ са по-малко от 1/3.

И появата на нов пълноправен гражданин държавата подкрепя по всички възможни начини, като родителите се подпомагат финансово още преди неговата поява.

Например, още преди сватбата младите могат да получат безлихвен кредит от Брачния фонд на ОАЕ, около 20 000 долара на всеки, тоест общо 40 хиляди.

И съвсем не е задължително да се погасява, ако в семейството се роди дете, държавата автоматично опрощава дълга.

Но не само кредитът радва родителите на ОАЕ: при появата на бял свят на нов гражданин щастливите родители получават от 50 000 до 200 000 долара, а при необходимост и дом.

Разбира се, това не е дворец за шейха, а малка вила, която е отличен подарък за семейството.

Официално ОАЕ не признава за разделение на обема на плащанията в зависимост от пола на детето, но фактите са такива – за момче се плаща повече.

Бъдещият мъж е по-вероятно да работи и да носи доход на страната си.

Доходите от нефт и газ и малкото на брой граждани, ползващи се с техните предимства, дават възможност на държавата да открива сметки за осигуряване на бъдещето.

Към 18-годишнината на детето в сметката се натрупват около 100 000 долара.

Въпреки значителните суми, приблизително 15% от населението не се възползва от безлихвени кредити и безплатни домове.

2. Норвегия

Норвежките деца, по-точно, техните родители получават до 18-годишнината на детето, по 150 долара на месец, това са като детските у нас, които обаче са около 20 долара.

Ако до излизане в майчинство майката не е работила, то за раждането ѝ плащат 5000 долара.

3. Кувейт

Както и други държави в Персийския залив, Кувейт разчита на приходите от добив на нефт и газ.

От доходите на страната се отделят 10% в специален фонд за бъдещите поколения.

Природните ресурси не са безкрайни и държавата инвестира в растежа и образоването на нацията.

Мотивацията за увеличаване на семейството започва още от сватбата – младоженецът има право на кредит от 240 000 долара.

Трябва да се погасява ежемесечно, но плащанията са фиксирани на 20 долара от заплатата на младоженеца, това всъщност е подарък от правителството, защото с подобни темпове, кредитът ще се изплаща няколко века.

За строителство на жилище за отглеждане на семейство държавата отпуска кредит до 1 милион долара, при поскъпване на нефта и газа държавата опростява всички кредити на гражданите.