Топ 3 най-големи заблуди за изследванията на лекарства
Полезно

На 11 февруари бе Световният ден на болния, който се отбелязва от 18 години, а негов автор е Папа Йоан Павел Втори.

Въпреки религиозната основа, Световният ден на болния е добър повод да напомним на човечеството за страданията на болните хора, да ги призовем към съчувствие.

А също и да поговорим как учените търсят нови лекарства.

Един от най-сериозните въпроси е проблемът със създаването на нови лекарства и по-точно провеждането на клинични изследвания с участието на хора.

Страхът от неизвестното, недоверието към лекарите и към фармацевтичните компании водят до появата на разнообразни заблуди в тази област.

Lechenie.bg се постара да научи най-популярните от тях.

Какви биват клиничните изследвания на лекарства?

Всяко лекарство многократно се проверява върху животни, но рано или късно се повдига въпроса за необходимостта от клинични изследвания с участие на човека.

Както и във всякакви научни експерименти с участие на живи обекти, част от участниците влизат в контролна група – те получават плацебо или препарат за сравнение, в зависимост от условията на експериментите.

Изследването обикновено се прави така, че максимално да се уравновесят всички условия освен приема на ново лекарство. А също и участниците да не знаят какво точно получават.

Ако лекарят също не знае какво дава на своите пациенти, тогава се говори за двойно сляпо изследване.

А ако не знае кой е статистикът, който обработва резултатите, то това ще бъде тройно сляпо изследване.

Разграничават се 3 фази на клинични изследвания с участие на хора:

• Първа фаза

На този етап участие вземат само здрави хора.

Броят участници не трябва да превишава 100 души.

Целта е да се определи как човешкият организъм ще реагира на новото активно вещество, тоест да се изясни неговата поносимост.

• Втора фаза

Ако веществото се е оказало безопасно, трябва да се провери неговата ефективност.

На този етап за участие в изследването се канят хора, които страдат от самото заболяване, за лечението на което е разработен препарат.

• Трета фаза

Целта е да се докаже, че новият препарат е по-добър от тези, които са използвали досега.

• Четвърта фаза

Не е задължителна и се провежда, след като лекарството вече е получило разрешение за допускане до пазара от регулаторите.

Заблуда №1 – изследванията на лекарства могат да се провеждат тайно

Тази ситуация е невъзможна.

В България компания не може да проведе изследване на лекарство, без да получи зелена светлина от Изпълнителната агенция по лекарствата и от Европейската агенция по лекарствата.

А за да бъде дадено разрешение, фармацевтичната компания представя за одобрение протокол от изследване.

В него подробно се разписват всички нюанси на проекта.

Заблуда №2 – лекарят проверява върху пациентите потенциално опасни вещества

Както бе казано по-горе, предварително всички нови лекарства минават изпитвания върху животни и култивирани човешки клетки.

В момента на клиничните изследвания с участието на хора тези вещества са изучени, както се казва, на дълго и на широко.

Заблуда №3 – здравето на пациентите от контролната група е под заплаха

За някои заболявания просто не съществуват алтернативни начини за лечение, така че пациентите от контролната група, най-малкото не губят нищо.

В повечето случаи в контролната група попадат пациенти, които получават стандартна терапия, съгласно Хелзинкската декларация, се избира най-добрият от методите.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.63 136

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg